Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab uusi uurimistöid


Avaldaja:Helena Elgindy13. Mai 2019

Läheneb õpilaste teadusajakirja Akadeemiake uurimistööde saatmise tähtaeg. Töid saab esitada kuni 27. maini.

Akadeemiake on ainus kooliõpilaste uurimistöid ja esseesid avaldav eelretsenseeritav veebiajakiri Eestis, mis on järjepidevalt tegutsenud 2007 aastast. Uurimistöid toimetab ja tagasisidestab vabatahtlik üliõpilastest ja ekspertidest koosnev toimetuskolleegium. Iga saadetud töö saab tagaside ning parimad avaldatakse Akadeemiakese järgmistes numbrites.

Tähtaeg on 27. mai ning saata võib nii sel kui ka eelmisel aastal valminud uurimusi.  Uurimistööle esitatavad nõuded on välja toodud Akadeemiakese kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/.

Parimad tööd avaldame Akadeemiakese järgmistes numbrites.

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (http://www.akadeemiake.ee) ning lisaks leiab Akadeemiakese kodulehelt juhendmaterjale uurimistöö planeerimiseks, koostamiseks ja vormistamiseks. 

http://www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet