Aasta e-kursuse tiitli pälvisid Tartu Ülikooli õppejõud


Avaldaja:Madli Leikop29. Mai 2019

Kolmapäeval, 29. mail Tartus toimunud seminaril kuulutati välja aasta e-kursus 2019. Tiitli pälvisid Tartu Ülikooli õppejõud Jana Lass ja Marika Saar kursuse “Kliiniline farmaatsia” eest.

Samal üritusel tunnustati ka e-kursuse kvaliteedimärgiga pärjatud kursuste autoreid.

Aasta e-kursuse 2019 tiitliga pärjatud kursusel “Kliiniline farmaatsia” on traditsiooniline auditoorne õpe kombineeritud edukalt e-õppega, mis annab üliõpilastele head võimalused iseseisvaks tööks loengu- ja seminarimaterjalidega. Kursuse selge struktuur, õppejõudude tagasiside üliõpilaste töödele ja tähelepanu pööramine enesereflektsioonile tagavad üliõpilastele hea õpikogemuse.

“Kursuste häid kogemusi jagades võidab terve ülikool, võidavad kõik ja ennekõike õppijad,” märkis tunnustust vastu võttes kursuse üks autoreid Marika Saar.

Kokku esitati Aasta e-kursuse 2019 nominentideks kuus kursust. Kõik need on süsteemsed ja sisukad, visuaalselt meeldivad ning lihtsalt järgitava struktuuriga. Eraldi esiletõstmist väärib, et e-kursuste autorid on andnud kursustele lisaväärtust põhjalikult läbimõeldud metoodika abil, edukalt õppijate tööde tagasisidestamise süsteemi või e-õppe keskkonna pakutavaid võimalusi kaasates. Kõik nomineeritud kursused on huviga jälgitavad ka neile, kel eriteadmisi nendes valdkondades pole.

Koos tiitliga Aasta e-kursus 2019 kaasneb ka 2000 euro suurune stipendium kursuse autoritele. 

Lisaks parimate e-kursuste tunnustamisele arutleti seminaril e-Ülikooli võimalike arengusuundade teemal. Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on ülikoolide vahel ühiseid olulisi koostöökohti. E-Ülikooli nõukogu hinnangul võiks e-Ülikooliga jätkamisel olla selle eesmärk toetada ühiselt kasutatavate infosüsteemide ja tarkvara kasutuselevõttu ning olla e-õppe arendaja, vahendaja ning kvaliteedi hoidja.

E-kursuse kvaliteedimärk 2019

Ühtekokku esitati tänavu e-kursuse kvaliteedimärgi saamiseks 42 e-kursust nii üldharidus-, kutse- kui ka kõrgkoolide õpetajate ja õppejõudude poolt. Kvaliteedimärgi vääriliseks hinnati kokku 32 kursust. Tänavused kvaliteedimärgi saajad leiab HITSA kodulehelt

Aasta e-kursus 2019 

Tiitli nominentideks esitati kuus kursust, lisaks tiitliga pärjatud kursusele “Kliiniline farmaatsia” kandideerisid veel: 

Auditing water issues. Tuuli Rasso, Kaire Kesküla, Krislin Kivi, Viire Viss, Airi Andresson, Akis Kikas, Aulent Guri, Heinrich Lang, Michael Stassart / Tartu Ülikool, Riigikontroll.

Ehitusinfo modelleerimise alused. Raido Puust / Tallinna Tehnikaülikool.

Juhtimine. Krista Jaakson, Maaja Vadi, Kulno Türk, Toomas Haldma, Veronika Krassavina, Eneli Kindsiko, Maret Ahonen / Tartu Ülikool.

Philosophical Disagreements. Kadri Simm, Bryan Frances, Mats Volberg, Endla Lõhikivi, Jaana Eigi, Toomas Lott, Bruno Mölder, Francesco Orsi, Ave Mets, Edit Talpsepp-Randla, Eva Piirimäe, Alex Davies, Pärtel Piirimäe / Tartu Ülikool.

Programmeerimine. Eno Tõnisson, Reimo Palm, Merilin Säde, Jaan Janno, Aivar Annamaa, Varmo Vene, Helle Hein / Tartu Ülikool.

Avafotol on Marika Saar, aasta e-kursuse 2019 üks autoritest.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet