Väikeste professorite lõimingupäev Antsla Gümnaasiumis


Avaldaja:Marietta Lõo31. Mai 2019

Selleks, et iga laps saaks enda teadmised ja oskused proovile panna, on Antsla Gümnaasiumi I kooliastme õpetajad juba mitu koolikevadet korraldanud väikeste professorite lõimingupäeva.

Iga laps on omaette väike uudishimulik professor, kellele meeldib õppida ise katsetades ja avastades. Üks asi on omandada teadmised koolipingis õpetaja juhendamisel raamatut uurides, kuid teine, veelgi olulisem, on osata saadud teadmised praktiliselt ellu viia.

Selleks, et iga laps saaks enda teadmised ja oskused proovile panna, on Antsla Gümnaasiumi I kooliastme õpetajad juba mitu koolikevadet korraldanud väikeste professorite lõimingupäeva. See on õuesõppepäev, kus  tegutsetakse meeskondadena. Igas meekonnas on esindatud lapsed 1.- 3. klassini. Proovile pannakse mitte ainult aju kõvakettale salvestatud teadmised ja kehaline osavus, vaid ka tolerantsus, abivalmidus, märkamisoskus ja teised igapäevaelus olulised inimlikud omadused.

61526668_1300588496755998_7957821912627806208_n.jpg

Sel aastal toimus see tore üritus 23. mail kooli staadionil. Osalema olid kutsutud ka Osula, Kuldre ja Urvaste kooli meeskonnad.

Suurele maa-alale oli paigutatud 18 tegevuspunkti, mis tuli kõigil meeskondadel ühiselt läbida. Lõimingupäeva tegevuste vahele mahtus ka koolilõuna värskes õhus.

Tegevuspunktide temaatika oli väga lai. Tehnoloogiapunktis sisestas iga laps õmblusmasinasse oma nime, et masin saaks valmis tikkida nimesildi, mille sai rinda panna. Digipunktis meisterdati propeller ning programmeeriti see arvuti abil tööle, et end jahutada. Meditsiinipunktis oli vaja aidata päikesepiste saanud last ning olemasolevate vahenditega abistada jalahaavaga kaaslast. Kalapüügipunktis kasutati ainetundides omandatud teadmisi. Keskkonnapunktis sorteeriti prügi ning põhjendati oma valikuid. Ettevõtluspunktis oli vaja korrigeerida pere eelarve. Loovuspunktides tegid meeskonnad mitmeid inimpüramiide, kostüümides dramatiseeringuid ning komponeerisid pille kasutades muusikapalasid.

61203139_1300588030089378_7617920679018496000_n.jpg

Liikluspunktides pidi teadma ohutu liiklemise tõdesid ja oskama neid praktiliselt kasutada nii jalgrattal kui jalgsi. Läbida tuli ka jalgrattal vigursõit. Meeskonnatööoskused pandi eriliselt proovile takistusrajal ja KiVa tegevuspunktides. Päästeameti punktis oli vaja osata reageerida tekkinud tulekahjule ning võimalus oli ise proovida tulekustutiga tule kustutamist. Lisaks aktiivsele liikumisele ja tegutsemisele tegevuspunktides oli esindatud ka eraldi spordipunkt, kus läks vaja kiirust ja osavust.

61265394_1300585903422924_6807970283140415488_n.jpg

Et iga ülesanne saaks just meelepärase lahenduse, tuli osata teha oma meeskonnaga koostööd. Peab uhkusega tõdema, et meie lapsed on väga nutikad, leidlikud, koostöövalmid, loovad, sõbralikud ja sportlikud. Kuuetunnine tööpäev möödus linnutiivul. Palav päev täis õppimist ja tegutsemist sai toreda jahutava punkti, kui päästemeeskond lastele vihmasaju korraldas.

Loo autor on klassiõpetaja Piia Mandli Antsla Gümnaasiumist. Fotod: Antsla Gümnaasiumi FB, korraldajate loal.

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet