Tulekul rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis


Avaldaja:Madli Leikop06. August 2019

13.–14. septembril 2019 toimub Tallinna Reaalkoolis rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents haridustöötajatele, üliõpilastele ja haridusasutuste partneritele. Konverents on järg 2015. ja 2017. aastal toimunud reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverentsile.

Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

- kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava);

- koostöö õppimise edendamisel (ettevõtete kaasamine õppetöösse, koostöö haiglate ja ülikoolidega, muuseumiõpe);

- õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverents toimub koostöös Eesti Teadusagentuuriga, innustades õppima ning õpetama reaal- ja loodusaineid, pakkudes kahe päeva vältel võimalust kuulata erinevaid ettekandeid (Mailis Reps, Pille Liblik, Taavi Pae, Nicholas Morgan, Erki Tammiksaar, Ene-Margit Tiit, Luise Tiks, Martin Saar, Tiina Talvi, Kerli Orav-Puurand jne), paneeldiskussioone ning rikastades oma metoodilist repertuaari praktiliste kogemuste ja metoodiliste soovitustega nii kodu- kui ka välismaalt (Taanist, Soomest, Ühendkuningriigist, Hollandist, Venemaalt ja Rumeeniast).

Väärtustades õppekava arendamist ning elluviimist igas kooliastmes, on sel konverentsil  põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumiastme kõrval suurt tähelepanu pööratud ka põhikooli kahele esimesele kooliastmele.  Seetõttu toimuvad konverentsi teisel päeval paralleelselt loengutele ja töötubadele Estonia pst majas klassiõpetajatele suunatud loengud ja töötoad Pärnu mnt õppehoones.

Kavas on kolm paneeldiskussiooni (teemade täpne rõhuasetus võib muutuda).

I paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): teaduse roll ja tähtsus kaasaegse õppekava arendamisel ning üldhariduskoolide ja ülikoolide koostöö õppija õpiruumi rikastamisel. Paneelis osalevad: HTMi kantsler Mart Laidmets, SA Innove analüütik Einar Rull, KBFI asedirektor ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Mario Kadastik (vil! 115) jne.

II paneeldiskussiooni teema (13. september 2019): reaal- ja loodusainete õppimine ja õpetamine ning selle jätkusuutlikkus. Paneelis osalevad: TalTech rektor Jaak Aaviksoo, TLÜ rektor Tiit Land, TÜ õppeprorektor Aune Valk, HTMist Imbi Henno jne.

III paneeldiskussiooni teema (14. september 2019): välishindamise temaatika/ põhikooli lõpueksamite temaatika. Paneelis osalevad aineliitude ja HTMi esindajad.

Konverentsile registreerumine avatakse hiljemalt 21. augustil 2019. Töökeel on eesti keel, väliskülaliste ettekanded ja töötoad tõlgitakse.

Konverentsil osalemise tasu on kahe päeva eest 45 eurot ning ühe päeva eest 30 eurot. Osalejatele väljastatakse koolitustõend.

Konverentsi info:
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee

Allikas: Tallinna Reaalkooli kodulehekülg

Foto: Unsplash, Louis Reed

Samal teemal: