Sügisest jõuab gümnaasiumi informaatika ainekava koolidesse


Avaldaja:Madli Leikop24. August 2019

Uues informaatika õppekavas on viis valikkursust. Ootame koole, kes on huvitatud sügisest uusi valikkursusi pakkuma!

Uues informaatika õppekavas on viis valikkursust (programmeerimine, tarkvaraarendus, kasutajakeskne disain ja prototüüpimine, tarkvara analüüs ja testimine, digiteenused), lisaks on õpilastel võimalus osaleda digilahenduse arendusprojektis.

Ootame koole, kes tahavad õpilastele uusi valikkursusi pakkuda!  

Gümnaasiumi informaatika ainekava väljatöötamise eesmärk on anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus leida koos meeskonnaga uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele. 

Valikkursuste materjalid loodi 2017/18. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös.  

Valikkursuste sisu ja õppevara esimesed prototüübid valmisid katsetamise käigus ja tihedas koostöös kümnest pilootkoolist kaasatud õpetajate ja õpilastega. Digilahenduse arendusprojektide testimine toimub 2019. aasta septembris-detsembris.

Kuna paljudel koolidel ei pruugi olla võimekust (õpetajat-juhendajat) informaatika valikkursuste läbiviimiseks, on materjalid kättesaadavad ka e-kursuse vormis. 

Koolid, andke endast teada!

Ootame koole, kes on huvitatud 2019. aasta sügisest oma õpilastele valikkursusi pakkuma. Kursuste juhendajatele toimub 26.-27. septembril Tallinnas koolitus, mis kantakse üle ka veebis ning on hiljem järelvaadatav. 

Huvi korral ja lisainfo saamiseks võta ühendust HITSA ProgeTiigri programmi juhi Kristi Salumiga: kristi.salum@hitsa.ee.

Täpsem info ja valikkursuste kirjeldus on üleval HITSA kodulehel. 

Foto: Unsplash, Markus Spiske

Samal teemal: