Eesti koolide IT-õpe viiakse uuele tasemele


Avaldaja:Madli Leikop19. September 2019

26. septembril algab Tallinnas HITSA Nutiklassis toimuva koolitusega uus gümnaasiumiastme informaatika valikkursuste programm, mille eesmärgiks on viia Eesti koolide IT-õpe vastavusse tänase tööturu nõudlusega.

HITSA ProgeTiigri programmijuhi Kristi Salumi sõnul näitavad uuringud, et paljudes Eesti koolides seni pakutav informaatikaõpe ei vasta tänase tööturu vajadustele ning mõnel juhul on gümnasistide kokkupuude informaatikaga isegi väiksem kui põhikooliõpilastel: „IT-oskusi läheb tarvis pea igal erialal ja kuigi üldhariduskoolide õppekavas puudub kohustuslik informaatikaõpe, peaksid õpilased omandama gümnaasiumis arusaamise IT-sektori mitmekesisusest.“ 

Uute informaatika valikkursuste eesmärk on anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada IT-oskusi oma huvidest lähtuvalt ning rakendada neid praktikas. Programmi keskne osa on õppeaasta jooksul rühmatööna sündiv arendusprojekt, mille käigus loovad õpilased mõnele elulisele probleemile lahendust pakkuva tarkvara või riistvara prototüübi. Praktiliseks ülesandeks võib olla näiteks nutitelefoni- või veebirakenduse, liitreaalsuse või nutikodu lahenduse loomine. Arendusprojektiga tegeleb 4-6 õpilasest koosnev rühm, kus igal liikmel on oma roll kas programmeerija, disaineri, analüütiku, testija või projektijuhina. Soovi korral on koolidel võimalik pakkuda õpilastele ka üksikuid valikkursusi.

Huvist oma õpilastele uusi valikkursusi pakkuda on juba teada andnud ligi 30 Eesti kooli.

„Tartu Ülikoolis kevadel tehtud uuring näitas, et informaatika- või arvutiõppe sisuna näevad gümnaasiumiõpilased peamiselt teksti- ja tabelitöötlust ning infootsingut, mis ei vasta tänapäevasele käsitlusele IT-õppest. Alla poole õpilastest vastas, et tunnis õpitakse programmeerimist. Tarkvaraarendusel, analüüsil ja testimisel, digiteenuste loomisel ja kasutajakesksel disainil pole õpilaste hinnangul kooli informaatikaõppes seni eriti suurt osakaalu olnud, kuid valikkursustega tahamegi seda muuta,“ selgitas Salum.

Gümnaasiumi informaatikaõppe valikkursuste tutvustav koolitus koolijuhtidele ja informaatikaõpetajatele toimub Tallinnas HITSA Nutiklassis 26.-27. septembril. Osalema on oodatud kõik koolid, kes soovivad viia gümnaasiumi IT-õppe vastavusse uue ainekavaga ja saada kogu kontseptsiooni kohta rohkem infot. Koolitust saab soovi korral järele vaadata.

2018-2019 a HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös loodud valikkursuste materjalid ja tööriistad pakuvad õppimiseks tuge nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Lisainfo: Gümnaasiumi informaatika ainekavast HITSA kodulehel

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on riigi, ülikoolide ja IT ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, kes toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.

Foto: Unsplash, Farzad Nazifi

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet