eTwinningu multiprojektid tulevad taas!


Avaldaja:Madli Leikop04. Oktoober 2019

Ootame õpetajaid oktoobrist aprillini liituma nelja erineva eTwinningu multiprojektiga, mis pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad ainetundi.

Projektidega saab liituda terve aasta vältel ning ise otsustada, milliseid ülesandeid koos õpilastega teha. Liituda saab iga alus-, üld- ja kutsehariduse õpetaja. Oodatud on ka õpetajaid, kel puudub eTwinningu kogemus. Multiprojektid leiate eTwinning Live keskkonnast.

eTwinning on platvorm ja koostöövõrgustik Euroopa õpetajatele, sellega saavad liituda kõik Eesti alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad. Programm pakub uudseid ideid ja võimalust jagada õpetamiskogemusi kolleegidega Eestist ja välismaalt ning turvalist platvormi, et õpetajad koos oma õpilastega saaksid läbi viia õpiprojekte teiste koolide ja klassidega.

MIS ON MULTIPROJEKT?
eTwinningu multiprojekt on sisult ja vormilt lihtne õpiprojekt, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Projektid aitavad arendada meeskonnatöö oskust, loovust ja probleemi lahendamise oskust, lisaks leiab õpetaja ideid uuteks töövahenditeks! Multiprojektiga liitumiseks tuleb õpetajal end eTwinningu kasutajaks registreerida ja võtta ühendust projekti algatajaga.

MIKS MULTIPROJEKTIDES OSALEDA?
Multiprojektid pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad tundi. Need aitavad avada oma klassiruum ning näha, mida teevad teised koolid ja kolleegid. Lisaks aitab see tundma õppida uusi ja tänuväärseid hariduslikke veebikeskkondi ja rakendusi õppimise ja õpetamise kaasajastamiseks.

MILLISTES PROJEKTIDES OMA KLASSIGA OSALEDA SAAN?

Alus- ja algharidusele suunatud multiprojekt 2019/20 - Tvinnime sõpradeks
Koordinaatorid: Leila Lehtmets, Terje Mägi, Ene Kruzman

Humanitaarainetele suunatud multiprojekt 2019/20 - Tvinnime keeletunnid põnevamaks!
Koordinaatorid: Margit Laidvee, Ere Tumm

Tehnoloogiateemaline multiprojekt 2019/20 - Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse!
Koordinaatorid: Aimi Jõesalu, Petri Asperk

Keeleõppele suunatud multiprojekt 2019/20 - mina-sina-meie/я-ты-мы
Koordinaatorid: Signe Reidla, Ingrid Maadvere

Vaata lähemalt, kuidas registreeruda eTwinningu kasutajaks ning kuidas multiprojektide koordinaatoritega ühendust saada. 

Foto:  Photo by Robert Collins on Unsplash

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet