Matificu õppekeskkonda saab tasuta kasutada õppeaasta lõpuni


Avaldaja:Madli Leikop07. November 2019

Selle õppeaasta algusest on sadakond Eesti matemaatikaõpetajat HITSA haridusuuenduse programmi raames katsetanud tundides mängulist matemaatika õppekeskkonda Matific, mis maailmas üha populaarsust kogub. Keskkonda saab algselt plaanitust tasuta kasutada kauem, kuni 2019/2020. õppeaasta lõpuni.

Ja oodatakse uusi piloteerijaid. Õpetajatel, kes on huvitatud Matificu keskkonna kasutamisest-katsetamisest, on võimalik registreeruda siin: https://www.matific.com/us/en-us/home/pilot/signup/estonia/.
 
Austraalias välja töötatud, 40 keeles kättesaadav, õppekavaga ühildatud, väga mänguline e-õppe keskkond on mõeldud lasteaialastest kuni 6. klassini. Aga on üsna tõenäoline, et täiskasvanudki lahendavad seal ülesandeid, muie suunurgas ja hasart tagant tõukamas. Hea lasteraamat olevat see, mida loevad hea meelega nii lapsed kui vanemad, eks sama on ka veebikeskkondadega.
 
Clipboard04.jpg
Kuvatõmmis
 
HITSA haridusuuenduse programmi juhi Aivar Hiio sõnul pakkus koostöö Matificuga kohe mõlemale poolele huvi. Ettevõte oli valmis oma ressurssidega keskkonna eesti keelde tõlkima, riikliku õppekavaga siduma ja ka kohaliku projektijuhi palkama. HITSA tegi koostööd Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kolmik aitas vaid otsade kokku viimisega ettevõtte ja Eesti ekspertide vahel.
 
“Aprillis-märtsis oli meil läbi ministeeriumi ettevõttega esimene kontakt, augusti lõpuks oli platvorm juba enam-vähem kasutuseks valmis. Kuigi leidus veel probleeme, millega ettevõte aktiivselt tegeles. Ühe üleskutse peale tuli 300 sooviavaldust testimiseks. Tänaseks on Matificu keskkonda aktiivselt kasutamas 111 klassitäit lapsi , kes on lahendanud üle 60 000 ülesande. Ülesannete läbimisprotsent on kõige kõrgem Matificut kasutatavatest riikidest, seega näivad Eesti õpetajad oma muutuste juhtimisega väga järjepidevad,” sõnas Aivar Hiio.
 
Clipboard04.jpg
Kuvatõmmis
 
Matificu  sisu moodustavad mängulised matemaatilised tegevused, töölehed ja tekstülesanded. Ülesanded julgustavad lapsi avastama ja tekitavad uudishimu. Õpetaja saab ülesandeid määrata tervele klassile või valikuliselt, individuaalseks tööks. Ülesandeid saab lahendada nii klassis kui anda kodutööks. „Piloodi raames on Matificu platvorm õpilastele ka nutiseadmetes kasutada. On olemas eestikeelne äpp, mida nad saavad kasutada, kui õpetaja on õpilastele ligipääsu teinud ja ülesanded määranud,“ täpsustas Aivar Hiio. Ta tõi välja mõned märksõnad, kuidas Matific aitab lapsel õppida: rõhutatakse matemaatilisi kontseptisoone; õppimist vigadest (ehk uuesti õppimine); matemaatika õppimine on lõbus ning avastuslik; diferentseeritud õpe; lihtsalt jagatavad tunnitööd, kodutööd ja kasutajatugi.
 
„Kindlasti ei ole võimalik kõigi õppekavas ette nähtud teadmiste ja oskuste omandamiseks vajalikke tegevusi läbi viia seda keskkonda kasutades. Nii tekiksid õpilaste teadmistes lüngad, mida endiselt vaid õpetaja saab tunnetada ja täita. Õpetaja on endiselt asendamatu ja peab Matificu kasutamist reguleerima oma ettenägemise järgi,“ kommenteeris Aivar Hiio. „Eesmärgiks on loomulikult õpitulemuste parandamine, aga ka õpetaja toetamine õpilaste motiveerimisel ja õpitava mängustamisel, et vältida matemaatika suhtes ärevuse tekkimist. Tahame teada kuidas Matific nende ülesannetega hakkama saab ja seetõttu pakkusime selle välja ka uurimiseks ühele väga tublile õpetajast magistrandile.“
 
Sindi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja, Tallinna Ülikooli magistrant Kerdi Mihhailova uurib oma magistritöös just Matific keskkonna kasutust, kas ja mil määral see toetab Eesti koolides I ja II kooliastme õpilaste arusaamist matemaatika õppimisest ning kuidas selle keskkonna kasutamine mõjutab õpilaste suhtumist ja huvi matemaatikasse. Uuringust võtab osa pea 50 õpetajat üle Eesti.
 
Kerdi Mihhailova sõnul tekkis õpetajatele ligipääs platvormile septembris, seega sai Matificust välja tuua ka esmased murekohad (tõlkimine, paroolid jm). “Tänasel päeval on enamik neist lahendatud. Suur abi on olnud õpetajatest, kes on Matificu kasutamise käigus teavitanud programmi administraatorit probleemidest, nii saabki Matific Eesti koolikeskkonna jaoks ainult paremaks muutuda,” sõnas Kerdi Mihhailova.
 
Hetkel on õpetajate ja õpilaste tagasiside programmile rõõmustav -  tuuakse välja palju positiivset:
Palju abi on olnud programmi tutvustavatest videoloengutest.
Matific pakub erilaadseid, erineva raskusastmega ülesandeid kõigile lastele.
Õpilane saab harjutada nii kodus kui koolis. Saab määrata õpilasele ülesandeid kodu- või klassitööks.
Saab vaadata raporteid ja lugeda, kes, mida, kui palju ja millal on lahendanud.
Mängudes on toredad tegelased ja ülesanded, mängimine teeb tuju heaks. 
Programmis üllatavad meeldivad koletised ja üllatusauhinnad.
Mänguline õppimine on lõbusam kui lihtsalt matemaatika õppimine.
 
“Matific.com programmi kasutuselevõtt on toonud Eesti õpetajatele nii muret kui rõõmu,  õpilastele põhiliselt rõõmu. Nagu ikka uute tehnoloogiate kasutamisega, on alguses vaja pakkujal viperused kõrvaldada ja õpetajatel leida tehnoloogiale uus koht oma töös. Uuringu esmased tulemused tulevad kevade alguses, siis saab ka täpsemalt kommenteerida programmi sobivust meie koolidesse,” ütles Kerdi Mihhailova.
 
Clipboard02.jpg
Kuvatõmmis 
 
 
„HITSA haridusuuendusuuenduse programmi eesmärgiks on tuua esile ja teha kättesaadavaks parimad tööriistad Eesti õpetajatele,“ võttis programmijuht Aivar Hiio kokku. „Teaduspõhine lähenemine digitaalsete keskkondade hindamisele pakub õpetajale kindlust, kuid uute abistavate vahenditega tutvumine ja nende kasutuselevõtu üle otsustamine on nende professionaalsuse küsimus ja nende valik.“
 
Foto: Photo by Bernard Hermant on Unsplash 
 
Samal teemal:
 
Haridus- ja Noorteamet