Ettevõtlike noorte 3-võistlus Pärnu Rääma Põhikoolis


Avaldaja:Madli Leikop21. Jaanuar 2020

Kuidas panna noored tegutsema ja mõtlema? Pärnu Rääma Põhikoolis toimus 15. jaanuaril ettevõtlike noorte 3-võistlus, milles osalesid 5. kuni 9. klassi õpilased.

Mida tehti?

Mitmevõistlusele omaselt võisteldi kolmel erineval võistlusalal, mis kõik vajasid ajugümnastikat.

Esimesel võistlusalal tuli mängida koos kaasvõistlejaga kabet, see toimus 5-minutiliste voorudena ning voore oli kokku 6. Alavõidu saavutas 9.b klassi õpilane, kellele võrdselt II kohal järgnesid 5.b klassi õpilane, 8.a klassi õpilane ja 9.a klassi õpilane.

Teisel võistlusalal tuli silmaringe teha ehk olid küsimused silmaringist, see toimus tiimides ning küsimusi oli kokku 12. Alavõitu jagasid võrdselt 11 õige vastusega 7. klassi võistkond ja 9. klassi võistkond.

Kolmandal võistlusalal tuli pimesi võtta tähti, millest moodustada eestikeelsed sõnad. Tunda oli juba aju väsimust, sest kõik võistlusalad toimusid ilma vahepealse pausita. Samas, ülekaalukalt suutis sõnu moodustada seesama 9.b klassi õpilane, kes võttis alavõidu kabes. Talle järgnes 8.b klassi õpilane ning võrdselt III kohta jagasid 6.a klassi õpilane ja 9.b klassi õpilane.

mnus-sai-ajusid.jpg

Kuidas läks?

Pärnu Rääma Põhikooli ettevõtlike noorte 3-võistluse võitis veenvalt 9.b klassi neiu, kes sai alavõidu nii kabes kui ka eestikeelsete sõnade moodustamises. Teisele kohale tuli 8.b klassi noormees, kes näitas kõrget võistlustaset nii silmaringi küsimustes kui ka eestikeelsete sõnade moodustamises. Kolmandale kohale tuli 9.b klassi neiu, kes teisele kohale jäi alla vaid 1 punktiga.

Pärnu Rääma Põhikool julgustab ka teisi kooli vahvaid ajugümnastika mitmevõistlusi pidama, sest tegemist on põneva üritusega, mis arendab noorte loogilist mõtlemist, silmaringi kui ka loovust.

Teksti ja meemi saatis Pärnu Rääma Põhikooli ettevõtliku kooli koordinaator Mart Kimmel.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet