Sihtasutus Archimedes otsib „Aasta võõrkeelealast tegu 2020″


Avaldaja:Madli Leikop11. Mai 2020

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema keeleõppe tunnuskirja konkursil „Aasta võõrkeelealane tegu 2020″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid jm, mis on olnud tulemuslikud, uuenduslikud ja innustanud õppima võõrkeeli.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate tehnoloogiate ja tehnikate kasutamist ning hea praktika levitamist. „Praegune eriolukord ning distantsõppel olemine on tõenäoliselt andnud võimaluse kasutada innovaatilisi vahendeid ja meetodeid ka võõrkeelte õppimiseks ja  õpetamiseks ning see kogemus on tunnustamist väärt,“ selgitab sihtasutuse Archimedes üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo juhataja ning keeleõppe tunnuskirja konkursi eestvedaja Made Kirtsi.

Aasta võõrkeelealane tegu võib olla nii edukalt läbi viidud festival, hästi toimivad keeleõppe materjalid, inspireeriv õpiring, populaarne keelteklubi, edukaks osutunud keeleõppe projekt, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

Loe lähemalt SA Archimedese kodulehelt. 

Samal teemal:

Foto: Koolielu arhiiv

Haridus- ja Noorteamet