Kolm näidet kvaliteedimärgi saanud e-kursustest 2020


Avaldaja:Madli Leikop04. Juuni 2020

28. mail toimunud HITSA tunnustusseminaril kuulutati välja aasta e-kursus 2020. Tiitli pälvis Tartu Ülikooli lektori PhD Heiko Pääbo e-kursus Läänemere regiooni ajaloost. Samal seminaril tunnustati ka e-kursuse kvaliteedimärgiga pärjatud kursuste autoreid.

Kvaliteedimärke antakse e-kursustele alates 2008. aastast. Seekord esitati 42 taotlust e-kursusele kvaliteedimärgi saamiseks, esitajaid oli nii üldharidus- kui kõrgkoolidest. Eriolukorra tõttu toimus esmakordselt kogu hindamisprotsess veebipõhiselt. Kvaliteedimärgi vääriliseks hinnati 34 kursust.

Tallinna Ülikooli prorektor Priit Reiska sõnas tervituskõnes, et Eesti e-Ülikoolis (Eesti kõrgkoolide konsortsium, mille tööd juhib HITSA), teevad kõrgkoolid head sisulist koostööd. Kvaliteedimärk e-kursustele on üks näide sellest. „Ilma e-õppeta oleks meie elu vaesem ja haridus jääks suures osas andmata. E-kursuseid, mida luuakse, ka tagasisidestatakse. Tunnustusüritus on selles kontekstis väga oluline,“ sõnas Reiska. 

Siinkohal kolme kvaliteedimärgi pälvinud e-kursuse lühitutvustused. 

Eesti Maaülikooli kursus „Infootsingud ja andmebaaside kasutamine“, autorid Karin Naruskov, Raili Zuba, Karmen Kalk. Õppijate tagasiside: väga vajalik kursus, sobib ideaalselt e-õppeks. 

Kursus on mõeldud Maaülikooli tudengitele, see on 100% veebipõhine, vabaainena toimub sügisel ja kevadel, kursusel on 7 moodulit ning see toimub Moodle´is. 

Ühe eripärana tõi Karin Naruskov tutvustuses välja, et ekraanil on kohe sisenedes üleval näha  e-kursusel edenemise riba. See on kasulik nii tudengile kui õppejõule, sest näitab, millised tööd on juba tehtud, millised tegemata. 

Kursuse õpijuhises on näidatud kursuse eesmärk, õpiväljundid, vajalikud eelteadmised ja teemad, mis tuleb kursuse jooksul läbida. Välja on toodud iseseisvad tööd ja tähtajad, millal mis moodul toimub. Kursuse õppematerjalid on H5P vahend (keskkond, kus saab luua õppematerjale), raamat ja tund. Tunnis on tekst kombineeritud videoga. Ülesanded on esitatud materjali sees (automaatne tagasiside), testid eraldi (automaatne tagasiside). Raamatu puhul tuleb teksti lugeda raamatust, ülesande täitmiseks on allalaetavad töölehed. Veel ühe eripärana tõi Karin Naruskov selle kususe puhul välja tagasiside videod. Nimelt kõike kirja panna, kust ja kuidas mingit infot otsida, läheks pikaks, videos näidatakse ülesande lahendamise käik infootsingul. 

Kadrin Meremäe Eesti Maaülikoolist tutvustas oma e-kursust „Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses“.

Tegu on Maaülikooli avatud ülikooli esimene täiendõppe e-kursus, mis valmis sügisel 2018 ja on HITSA Moodle´i keskkonnas. Praeguseks on kursuse läbinud ligi 100 õppijat. 

See täiendusõppe e-kursus ilu- ja isikuteenuse spetsialistidele hügieenialaste teadmiste omandamiseks. Hindajad tõid välja, et kursusel on õppija jaoks selge struktuur ja õppemetoodika on detailideni läbi mõeldud. Õppijate motivatsiooni aitab hoida paras tempokus ja huvitavad õppematerajalid. 

Suurimaks väljakutseks e-kursuse loomisel pidas Kadrin Meremäe laia sihtrühma. „Täiskasvanud õppijad, kes ei saa olla 24/7 arvuti taga, kellel võib puududa kogemus e-kursusel õppimisest. Pidasin oluliseks, et teaduspõhine informatsioon oleks antud edasi õppijasõbralikul moel; kursus peab olema tehniliselt kasutajasõbralik; et oleks põhjalik õpijuhis ja kursuse sõnastik; paindlik ajakava,“ iseloomustas Meremäe kvaliteedimärgi saanud e-kursust.

E-kursusel „Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses“ on  hea värvilahendus, ühtne stiil. Kursusel on kolm moodulit: esmalt mooduli lühikirjeldus, siis lühike õpijuhis, siis õppematerjal, küsimuste-vastuste foorum ja võimalus osaleda koostööringis. 

E-kursuse õppematerjalid on interaktiivsed. Tekstid on paraja pikkusega, oluline info on esile tõstetud. Selgitavad videod, joonised, toetavad animatsioonid aitavad õppijat. Kadrin Meremäe tõi esile ka  positiivse õhkkonna loominse kursusel, toimiva ja efektiivse tagasiside olemasolu ja selle et õppijad saavad anda tagasisidet õpetajale. „Et e-kursus oleks efektiivne, peab e-keskkond olema õppija- ja kasutajasõbralik. E-kursusel toimub õppijate toetamine õppeprotsessis.“

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi MOOC „Ravimitest maakeeli“ pälvis samuti kvaliteedimärgi. Kususe autorid on Janne Sepp, Ain Raal, Karin Kogermann, Kersti Teder ja Daisy Volmer.

Hindajad tõid esile, et tegu on lihtsa struktuuriga ja huvitava tehnilise lahendusega täiendusõppe kursusega, mis annab hea ülevaate ravimite ajaloost, nende koostisest ja manustamise põhimõtetest. 

Kursuse eesmärk on jagada laiemalt tõenduspõhist infot ravimite kohta; suurendada ühiskonna teadlikkust ravimitest ja farmaatsia erialast, et inimesed oskaksid ja julgeksid ravimite kohta apteekritelt nõu küsida. MOOC tundus koostajatele parima tehnilise lahendusena. 

„Ravimitest maakeeli“ on kuuenädalane kursus, kus igas moodulis on kõigepealt teema tutvustus, teemat sissejuhatav videoklipp, siis illustreeritud tekstimaterjal, enesetest ja kontrolltest. 

Janne Sepp märkis, et 2. märtsist 12. aprillini toimus planeeritud MOOC, muutusi ei olnud vaja teha, ainult foorumis lisandusid SARS-COV2 ravimite väljatöötamise küsimused. „Enamik kursuse läbinutest soovitab seda ka teistele. Ravimite kasutamine tundub elementaarne, kuid tegelikult on nii palju, mida me peaksime teadma,“ sõnas Sepp. 

Kõik kvaliteedimärgi saanud e-kursused leiab siit: https://www.hitsa.ee/uudised-1/e-kursuse-kvaliteedimargi-saajad-on-selgunud 

Tunnustusseminar on järelevaadatav: 

 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet