Välisüliõpilased hindavad Eestis õppimist kõrgelt ja kulutavad elamisele 35 miljonit eurot aastas


Avaldaja:Madli Leikop19. Juuni 2020

Maailma suurima välistudengite küsitluse andmetel on Eestis õppimisega rahul 88% välistudengitest. Lisaks sellele, et välistudengid on märk meie ülikoolide kvaliteedist, avaldavad välistudengid ka selgelt mõju sihtriigi majandusele.

Välistudengitega majutuse ja igapäevaste elamiskuludega seotud kulutused Eestis ulatuvad umbes 35 miljoni euroni aastas.

Välistudengid on Eestiga väga rahul

Sihtasutuse Archimedes värskelt valminud aruandest “International Student Barometer 2019. Välistudengid Eestis ja maailmas” selgub, et maailma suurima välistudengite küsitluse International Student Barometer andmetel on Eestis õppivate välistudengite rahulolu sihtriiki saabumisega seotud teenuste ja tegevustega 91%, õpingutega 86%, eluoluga 88% ja kõrgkoolide tugistruktuuridega 88%. Kokkuvõttev statistika näitab, et 88,2% välistudengitest on Eestis saadava õpikogemusega rahul.

„Seda saab pidada heaks tulemuseks, arvestades, et 40% kõigist osalenud ülikoolidest on Times Higher Education (THE) või Quacquarelli Symonds (QS) edetabelites kõigist Eesti ülikoolidest kõrgematel positsioonidel (ehk maailma 300 parima seas),“ kommenteeris välisturunduse agentuuri juht ning aruande autor Eero Loonurm.

Lisaks kaheksale Eesti tasemeõppe välistudengeid vastuvõtvale kõrgkoolile osalesid maailma tippülikoolidest küsitluses ka välistudengid, kelle koduülikooliks on Ühendkuningriigi Oxford ja Cambridge, Hollandi Leiden, Amsterdam ja Utrecht ning lisaks ka Austraalia ja Aasia parimad ülikoolid.

„Tudengite välismaale õppima mineku otsuseid mõjutavad väga paljud faktorid. Mõju tulevasele karjäärile, konkreetne õppekava, teenimisvõimalused vilistlasena, võimalused õpingute ajal töötada ja turvalisus on kõik valiku tegemisel olulised – kolmandate riikide tudengitele olulisemad kui Euroopa riikide tudengitele,“ lisas Loonurm.

Tudengid on Eestile tulusad

Keskmiselt kulutab Eestis õppiv välistudeng eluasemele umbes 250 eurot kuus ning toidule ja olmele umbes 300 eurot kuus. Lisaks võõrustavad välistudengid ka külalisi alates vanematest ja perekonnast lõpetades sõpradega – 67% välistudengitest on võõrustanud välismaalt tulnud külalist vähemalt korra. Kõigi välistudengite (nii kraadiõpe kui vahetustudengid) endi (majutus, igapäevased elamiskulud) ning nende külaliste tehtud kulutused ulatuvad umbes 35 miljoni euroni aastas.

Eesti kõrgkoolides õpib tasemeõppes 5528 välistudengit, koos vahetustudengitega ulatub välistudengite arv üle 7000. Küsitluses osales 1982 Eestis õppivat välistudengit ning ülemaailmselt võrreldi kokku 179 950 välistudengi kogemust 19 riigis.

Küsitluses osalesid Tartu Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Eestis õppivate välistudengite osalemist uuringus rahastati doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamise programmi DoRa raames Euroopa Sotsiaalfondist.

Vaata analüüsi kokkuvõtet:
International Student Barometer 2019. Välistudengid Eestis ja maailmas”.

Allikas: SA Archimedese koduleht. Foto: Koolielu arhiiv 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet