Noore õpetlase stipendiumile esitati rekordarv taotlusi


Avaldaja:Madli Leikop11. Juuli 2020

Värsketel gümnaasiumilõpetajatel, kes soovivad oma õpinguid jätkata välismaa kõrgkoolis, oli 7. juulini võimalik kandideerida noore õpetlase stipendiumile. Kokku esitati 55 taotlust üle Eesti ning noori huvitavad erialad astronautikast moekunstini.

„Noore õpetlase stipendium on eraettevõtjate ja Eesti riigi koostöös loodud võimalus gümnaasiumilõpetajatele, kes soovivad Eesti elu paremaks muuta välismaal tarkusi ja kogemusi omandades. Noortel on aina suurem huvi välismaale õppima mineku vastu, mida näitab läbi aegade suurim taotluste arv,“ selgitas sihtasutuse Archimedes riiklike kõrgharidusprogrammide büroo juhataja Evelin Einla-Polluks.

Tavapärasest rohkem on sihtriikidena esindatud Suurbritannia, Holland ning Taani. Samuti on taotlejaid Läti, Soome ja Prantsusmaa ülikoolidesse. Taotlusi tuli nii eesti kui vene õppekeelega gümnaasiumide lõpetajatelt, nii nõnda-öelda eliitkoolidest kui ka väiksematest koolidest. Erialadest on esindatud näiteks astronautika, biokeemia, džässlaul, lennundus, moekunst ja zooloogia.

Noore õpetlase stipendiumi antakse välja era- ja avaliku sektori koostöös, kus võrdse rahalise panuse annab nii erasektor kui ka Haridus- ja Teadusministeerium. Lisaks rahalisele toetusele saavad värsked stipendiaadid osa Eesti kontekstis võrdlemisi haruldasest võrgustikust, mille moodustavad endised ja praegused stipendiaadid ning eraettevõtjatest annetajad. Võrgustik tagab, et stipendiaadil ei ole välisriiki vaja minna üksinda, vaid tal on olemas kontaktid, kellele helistada või kellega suhelda, kui peaks tekkima mõni mure. Pärast lõpetamist oodatakse stipendiaate kodumaale tagasi oma teadmisi rakendama.

Rohkem informatsiooni stipendiumi taotlemise nõuete ning stipendiumiprogrammi toetamise kohta leiab sihtasutuse Archimedes kodulehelt http://haridus.archimedes.ee/noore-opetlase-stipendium.

Allikas: SA Archimedese pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet