252 õpetajat lõpetas distantsõppe ajal Digivõtme koolituse


Avaldaja:Madli Leikop20. September 2020

Ehkki kevadise distantsõppe ajal oli õpetajate töökoormus väga suur, tuli vahel ka tõdeda: kiiresti on vaja uusi digiteadmisi, kus saaks õppida? Õnneks toimus kevadel – ja toimub ka nüüd, sügisel – veebipõhine koolitusprogramm Digivõti.

Tundub uskumatu, aga distantsõppe ajal toimunud Digivõtme koolitused lõpetas 252 õpetajat. 
 
Digivõti on aineõpetajale
 
Koolitusprogramm Digivõti on välja töötatud aineõpetajatele. Viis ainevaldkonna koolitust on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele; eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; matemaatikaõpetajatele; loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; kunsti-, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele. Läbitakse viis põhilist digipädevust: info- ja teabekorjeoskus, suhtlus ja koostöö digikeskkonnas, digisisu loome, digiturvalisus ja probleemilahendus.
 
Veebikoolitus on korralikult läbi mõeldud ja katsetatud
 
Distantsõppe ajal tuli paljud auditoorsed koolitused ära jätta või viia veebipõhiseks, ja praegugi pakutakse pigem võimalust õppida veebis kui auditooriumis. Digivõtme eelis on see, et koolitused disainiti juba algusest peale ehk siis, kui distantsõppest veel undki ei nähtud, 100% veebipõhisteks. Digivõtme koolitused toetavad sisuliselt distantsõppe läbiviimist: õpetaja läbib viis digipädevuste teemat eesmärgiga toetada oma õppijate digipädevusi. Teadmised omandatakse väga praktilisel moel, sest koolituse keskmes on õpilugu, mille iga õpetaja loob ja distantsõppes või võimalusel klassis õpilastega läbi katsetab.
 
Miks õpilugu?
 
Koolitajad leidsid, et kevadisest distantsõppest kujunes osalejatele isegi omamoodi lisamotivaator, kuna uusi digiteadmisi oli vaja just siin ja praegu. Õpitu pandi kohe praktikasse. Koolitustel tekkinud õpikogukonnast oli kriisiperioodil palju abi - osaleti rühmatöödes ja õpiti üksteiselt. Koolitajad leidsid, et lõputöödena tehtud õpilood olid seekord väga tugevad.   
 
Aga miks on koolitustel just õpilugu keskmesse seatud? “Õpilugu on komplekt tegevusi, mis keskendub vajalike oskuste saavutamisele ja teemade õpetamisele,“ ütles Digivõtm“ üks koolitajatest, Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog Meeri Sild. „Õpiloo puhul on aktiivne pool õppija. Õpetaja teeb eeltöö, planeerib tegevused, eesmärgid, vahendid. Õppija, enamasti koos grupiga, hakkab ülesandeid lahendama, midagi looma. Õpilugu on nagu raamistik kindla teema ja oskuste omandamiseks.“
 
Distantsõppe ajal koolitusel osalenud õpetajate arvamusi
 
- Mul ei olnud enne aimugi, kui palju saab rikastada õppimist olemasoleva materjaliga, kippusin enne kõik materjalid ise koostama.
- See kursus võttis netihirmu maha. Siiani ei julgenud paljusid lehti avada, nüüd orienteerun poole paremini süsteemis.
- Algul tundus, et kuhu ma nüüd sattusin. Kuid lõpuks hakkas meeldima, et pidin õpilastele ettevalmistama ka teistmoodi ülesandeid, kui vaid õpik ja vihik, tahvel ja kriit.
- Mulle meeldisid kursuse juhendajad. Mul on tunne, et nad on 24 tundi valves koolitujate töid ootamas ja koheselt tagasisidet andmas. Tõeliselt vahva tunne!
- Rahu ja leidlikkust, millega meid suunati ka kursuse ajale sattunud eriolukorral.
Uued koolitused registreerimiseks avatud
 
Septembris algab taas Digivõti. Võib öelda, et Digivõti on koolitus, kus õpetaja õpib kõrvuti õpilastega, ehkki ükski õpilane koolitusele registreerunud ei ole.See on õpetajale hea võimalus uusi digivahendeid ja metoodikaid klassis ja ka distantsõppes turvaliselt katsetada, sest koolitajatelt ja kaasõppijatelt saab iga hetk nõu ning abi küsida ja nii lõpuks oma õpilugu suurepäraseks lihvida. Ja 100% veebipõhist koolitust pelgama ei pea, sest igal koolitusel on abiks kaks praktikust koolitajat.
 
Uued Digivõtme koolitused on registreerumiseks avatud:
 
Foto: Photo by Agnieszka Boeske on Unsplash
 
Samal teemal:
 
 
Haridus- ja Noorteamet