Koolid saavad kutsuda erinevate erialade eksperte rääkima digioskuste olulisusest


Avaldaja:Madli Leikop03. Aprill 2017

Aprillis külastavad erinevate valdkondade professionaalid koole ja räägivad, milliseid digioskusi nad oma töös kasutavad ning miks digipädevus on ülitähtis pea kõikidel erialadel. HTMi algatatud külalistundide projekti „Kõik on digi“ raames viib algatus Tagasi Kooli läbi 100 külalistundi 35 koolis.

„Üha suurem osa meie igapäevastest tegevustest toimub digis ja digiga – meie tööülesannete täitmine, päevauudised, meelelahutus, rahaasjad ja suhtlemine pereliikmete ning sõpradega. Et digiteema ei suhestuks vaid meelelahutusega ja digi ei seostuks vaid IT-sektori ametitega, on oluline õpilastele tutvustada professionaalsete digioskuste arendamise vajalikkust ning kasutamise võimalusi erinevatel erialadel. Arvame, et kõige paremini oskavad sellest rääkida inimesed, kes ilma digitehnoloogiata oma tööd enam teha ei saa. Ühtlasi on see koolidele ja õpilastele hea võimalus erinevate ametite tänapäevase olemusega tutvuda ja sellest tulenevalt ka edasist õpiteed kujundada,“ selgitas ministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo.

Külalistundide najal näitavad eri ametite esindajad koolinoorele, kuidas erinevates valdkondades on digi enda kasuks tööle pandud. Oluline on levitada arusaama, et digioskus ei ole enam nõutud vaid teatutel erialadel, vaid peaaegu kõikides eluvaldkondades. „Tunnustust väärib mitmete ettevõtete ja asutuste valmidus projektis kaasa lüüa ja rääkida noortele oma valdkonna spetsiifikast,“ märkis Rillo ja lisas, et kui näiteks pangad saavad tutvustada digi tähtsust finantssektoris, siis Päästeameti töötajad saavad selgitada, kuidas sedavõrd olulistes valdkondades tänapäeval ilma digipädevuseta hakkama ei saa.

thumbnail.png

„Julgustame kõiki Eesti õpetajaid sel teemal kaasa mõtlema ja võimalust ära kasutama,“ tõi Kristel Rillo esile. Ta lisas, et projekti laiem eesmärk on kinnistada arusaama, et digi ei ole midagi, mis saabub homme või kunagi tulevikus. „See on siin juba täna. Peame oskama näha selles võimalusi muuta oma elu lihtsamaks, paremaks ja targemaks,“ sõnas Rillo.

Õpetajad saavad oma soovist kutsuda külalisõpetaja projekti „Kõik on digi“ raames rääkima märku anda e-posti aadressil merle@tagasikooli.ee.

Külalisõpetajaid, kes soovivad projekti „Kõik on digi“ raames koolinoortele digioskustest rääkida, palume registreeruda vormi kaudu.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: