GAGi seminaril oli tähelepanu digipädevustel


Avaldaja:Madli Leikop28. August 2016

Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolialguse IKT-seminar õpetajatele toimus tänavu juba seitsmendat korda. Kõne all olid digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetöödeni. Kooli direktor Hendrik Agur sõnas alustuseks, et uus õpikäsitus on reaalsus, mida viivad ellu õpetajad ja õpilased.

Traditsiooniline GAGi koolituskeskuse IKT-seminar annab osalejatele ideid ning näitab, et IKT-d saab rakendada iga ainetunni hüvanguks. Nagu ikka, olid seminari esimese päeva ettekanded GAGi õpetajatelt ja kõik toodud näited on kasutuses igapäevases koolitöös. Teine päev oli sisustatud iPadide kasutamisega õppetöös ning oma kogemusi jagasid töötubades üheksa õpetajat erinevatest koolidest (Sillaotsa, Tabivere, Tarvastu, Kuusalu, GAG, Väätsa, Lilleküla). 

IMG_3664.JPG

Õpetaja jaoks on oluline aeg-ajalt täiendada end välismaal, avardada kogemust ja lihvida keeleoskust. Eriti kehtib see võõrkeeleõpetajate puhul. GAGi õpetajad kasutavad Euroopa Liidu haridusprogrammi Erasmus+ õpirände võimalusi. Aastateks 2015 kuni 2017 on plaanitud 13 õpirännet, sh 10 õpetajat väliskoolitusel ja kolm õpetajat töövarjuks välismaal (see on sama mis töövarjupäev meil, Eestis). 2016 kuni 2018 on projekti raames plaanitud 14 õpirännet. Õpirännete eesmärk on võimaldada õpetajatele professionaalset arengut rahvusvahelisel tasandil; toetada IKT-õpetuse lõimimist kõikidesse õppeainetesse, kõikides kooliastmetes õpetajate ühistööna. GAG plaanib uuendusi ja tahab üle minna kursustepõhilisele õppetöö korraldusele. 

IMG_3666.JPG

Valdur Parašin

Väga meeleolukas oli prantsuse keele õpetaja Valdur Parašini meenutus õppereisist Lõuna-Prantsusmaale. Ta oli tänavu juulis pea kaks nädalat Perpiganis sealses ülikoolis koolitusel „Õpetamise tehnikate arendamine ja uued didaktilised vahendid“. Valdur Parašin jagas praktilisi näpunäiteid, mida õppereisi valides ja ette valmistades silmas pidada, näiteks kasvõi missuguse majutuse kasuks otsustada, ja toonitas, et väga oluline on ka tutvuda võimalikult palju kohaliku kultuuri ja elu-oluga, see on pool õppereisi võlust ning kasust. Koolitusest tõi ta välja, et lisaks võimalusele prantsuse keelt pidevalt rääkida olid praktilise väärtusega ka näpunäited Prantsuse audiovisuaalse instituudi arhiivide ja audiovisuaalsete reklaamide kasutamiseks tunnis. 

GAGi eesti keele õpetaja Anu Kell rääkis GAGi ajaloo lõimimisest kooli õppekavasse. Nii väärika ajalooga kooli puhul on üsna loomulik, et oma kooli ajalugu õpitakse tundma juba algklassidest alates ning et see on kooli õppekavas läbiv teema. Gustav Adolfi Gümnaasium asutati 1631. aastal ning tegemist on Eesti vanima järjepidevalt tegutseva gümnaasiumiga. Sellest lähtuvalt said 12. klasside õpilased möödunud õppeaastal ülesande teha üks film oma koolist. Tulemus sai väga põnev, ja valminud lühifilme saab omakorda kasutada õppematerjalidena kooli ajaloo tutvustamisel. Valikut filmidest saab vaadata ka Koolielus ilmunud artiklist.

IMG_3669.JPG

Anu Kell

Klassiõpetaja Maria Malozjomov tutvustas oma klassi õpilastest loodud digiklubi tegevusi. Mõte tuli sellest, et digimaailmas on nii palju põnevat, ja kõike ei jõua ainetundides käsitleda. Ka ei ole kõik õpilased digist ühtmoodi vaimustatud. „Oleme kamp digihuvilisi õpilasi ja õpetaja, kes tahavad rohkem tuttavaks saada digimaailma põnevate võimalustega. Selleks oleme loonud omaalgatusliku tegevustiku nimega „Digiklubi“,“ iseloomustavad nad ise oma tegemisi. Huvilised käivad koos kord-kaks kuus. Tutvutakse arvutiprogrammide ja nutivahenditega, mõeldakse välja ja tehakse teoks erinevaid projekte, katsetatakse, katsetatakse ja katsetatakse. Oluline on esinemine ja osalemine võistlustel-konkurssidel. Näiteks võeti osa Harjumaa ja Tallinna ProgeTiigri õppepäevast õpetajatele, kus lapsed tegid Raspberry Pi töötuba. Osaleti HITSA õpilastööde konkursil „Maailmariik Eesti“ ja jõuti finaali, HITSA tehnoloogiapäeval tutvustati külalistele robootikakomplekti Little Bits. Maria Malozjomov sõnas, et digiklubis on ainult tema enda õpilased, sest neid ta tunneb kõige paremini ning aega ja tegevusi on nii lihtsam planeerida. 

Ettekannetes tutvustati veel tabeltöötlust loodusainetes, õpilaste digipädevuste hindamismudelit ja selle rakendamist õppetöösse, kehalise kasvatuse tunde Sportlyzeriga (seda tutvustame lähiajal Koolielus täpsemalt). 

Töötubades räägiti-näidati-prooviti kaardirakendusi geograafiatundides, mängude loomist, robootikat algklassides, fotograafiat, videot ja GIFi ning palju muud huvitavat. 

IMG_3663.JPG

GAGi koolituskeskuse juhataja Kristi Rahn (vasakul) ja haridustehnoloog Ingrid Maadvere

IKT-seminar "Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni" toimus Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis 24.-25. augustil. Seminari korraldas GAGi koolituskeskus. 

Autori fotod. 

Samal teemal:

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet