Martna Põhikool osaleb koolide koostööprojektis „Programmeeri oma tulevikku“


Avaldaja:Madli Leikop06. September 2016

Sel ja järgmisel õppeaastal on Martna Põhikooli koolipere osaline rahvusvahelises Erasmus+ projektis "Programme your future" – „Programmeeri oma tulevikku“.

Loo pani Koolielu jaoks kirja Martna Põhikooli õpetaja Kairi Mustjatse.

Projektis osalevad üks kool Poolast, üks Soomest, üks Hispaaniast ja üks siis Eestist. Meie koolist osalevad II ja III kooliastme õpilased ja nende matemaatika, loodusainete, eesti ja inglise keele ning ajaloo õpetajad.

Projekti eesmärk on lõimida programmeerimine erinevatesse ainetundidesse. Projekti käigus valmivad aineõpetajail tunnikavad, meie koolis kokku 35, kogu projektis 140.

Kõik tunnikavad tehakse avalikuks projekti veebilehel ja on loetavad nii inglise kui ka osalevate maade õpilaste-õpetajate emakeeles.

Projekt on registreeritud ka eTwinningu keskkonnas. Ingliskeelne tutvustus on loetav siit.

Mida teevad õpilased selles projektis?

Õpilaste ülesanne on programmeerida. Õpetaja annab õpilastele loovülesande, mille õpilased (üksinda, paaris või grupis) lahendavad mingis programmeerimiskeeles. Nii peaksid valmima esitlused, teadmiste kontrollid või mängud. Hetkel on meil veel kokku leppimata, milliseid keskkondi kasutame. Ilmselt tuleb midagi ka robootikaga seoses. Esimesed tunnikavad tulevad matemaatikas, seal kasutame kindlasti hariduslikke roboteid (Edisonid on hetkel mul mõttes). Näiteks õpilaste ülesanne on panna Edison liikuma arvudel 1 kuni 100 nii, et igale algarvule jõudes teeb ta ümber enda telje ühe täispöörde.  

Igas ülalpool mainitud õppeaines tuleb viis  tunnikava (viis ainetundi  lõimitakse programmeerimisega). Meie kooli panus on seega 35 tunnikava + õpilaste loodud õppevahendid. Kokku peaks saama sinna ühisele veebilehele siis 140 tunnikava, õpilaste paremad tööd. Plaanin ise kirjutada ka õpilood.

Kuidas Martna Põhikool selle projektini jõudis, mis ajendas osalema?

Programmeerimine (sh robootika) on meie viimase kahe aasta edulugu. Siiani on see toimunud huviringides ja kahe õpetaja eestvedamisel. Sellest õppeaastast soovisime programmeerimist lõimida ainetundidesse, et viia see kõikide õpilasteni ja enamiku õpetajateni. Projektini jõudsime läbi eTwinningu partnerite otsingu. Projekti idee oli Poola õpetajal Aneta Leskiewiczil nii huvitavalt välja toodud, et otsustasin talle kirjutada, sest ta otsis partnerit just Eestist. Saingi jaatava vastuse, hiljem koostasime projekti kirjelduse ja eesmärgid juba koos. Põhiline töö on muidugi Aneta tehtud. 

Projekt kestab kaks aastat, selle jooksul toimub neli paaripäevast kohtumist õpetajatele kogemuste vahetamiseks, projekti töökäigu monitooringuks jne. Õpilastele toimub neli rahvusvahelist 7-päevalist kohtumist, igas koolis üks.

Lõpptulemuseks ongi programmeerimisega lõimitud tunnikavad, õpilaste poolt valminud mängud, esitlused, testid jms.Tunnid tuleb tegelikult ka läbi viia. Kõigepealt oma koolis, hiljem nendel rahvusvahelistel õppimisüritustel õpilastele.

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:


 

Haridus- ja Noorteamet