Kuidas kasutada Decto nutikaid mõõdistusseadmeid õppetöös?


Avaldaja:Madli Leikop20. September 2016

Decto meeskonna arendatud ja Eestis toodetud nutikate sensorite eesmärgiks on aidata inimestel hinnata tõhusamalt keskkonna- ja elukvaliteeti. Keskkonnateadlikkust arendav, meelelahutuslik ja informatiivne Decto tarkvara ning riistvara kooslus võimaldab kasutada nutitelefone ka õppetöös.

Artikli ja fotod saatis Koolielule Irene Tooma

Harku vallavalitsuse IT-juhi Alar Lahe ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi poolt idanema pandud idee Decto mõõdistusseadmete kaasamisest õppetöösse sai alguse mullu sügisel. Arutelu käigus Tabasalu Ühisgümnaasiumi esindajatega selgus, et enamikel Eesti koolidel on elukeskkonna kvaliteedi hindamiseks praktilisi vahendeid õppetöös minimaalselt, kuna varasemalt polnud soodsa hinnaga mõõdistusseadmeid saada ning et õpilased tundidest rohkem huvituksid, oleks tarvis elukeskkonda puudutavatele küsimustele innovaatiliselt lähenda. Õpilastele meeldib kõik, mis on seotud nutitelefonide ja tahvelarvutitega, miks mitte siis neid kasutada teadmiste omandamiseks õppevahendina.

Seda seisukohta jagas ka Pelgulinna Gümnsaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz, kes leidis palju praktilisi õppeülesandeid, mida erinevates tundides rakendada. Decto nutikate mõõdistuseadmetega lahendatakse ülesandeid erinevates õppeainetes: matemaatikas, füüsikas, bioloogias, keemias, terviseõpetuses, keskkonnaõpetuses jne. Idee on panna noored mõtlema keskkonda puudutavatele teguritele, millele igapäevaselt pööratakse keskmisest vähem tähelepanu. 

Decto tooted on ideaalne sild, mille kaudu viia argised elukeskkonda puudutavad küsimused kaasaegsemasse vormi. Näiteks valgustustugevuse hindamine ruumides konkreetsete tegevuste teostamiseks ja õhuniiskuse taseme määramine ruumides, et hoida oma tervist ning vara. Nii sündiski haridusasutustele suunatud pakett “Decto Education”: https://www.decto.eu/Products/Software

IMGP8829.JPG

Tabasalu Ühisgümnaasiumi looduspargis õuesõppe tunnis DECTO mõõdikuid kasutamas ning kooli kuuendikud Andreas ja Tom Dectoga tööd tegemas

Mida Decto mõõdistusvahendid endast täpsemalt kujutavad? Decto riistavara on väike ja kerge ning varustatud 32-bitilise mikroprotsessoriga, mis tagab kiire andmevoo ja kohesed mõõdistustulemused. Sensori otse nutiseadmega ühildamiseks on vajalik OTG toe olemasolu ja MikroUSB sisend. Muude seadmete puhul aitab mõõdistamisi läbi viia Decto lisatarvik BT Mate sinihamba (Bluetooth) liides. Sensorid on ka keskkonnasõbralikud, kuna puuduvad üleiigsed ekraanid, kõlarid, nupud, akud - need on kõik nutiseadmetel juba olemas.

pic_koolielu.png

Decto tooted Air, Lumen ja BT Mate

Mõõdistusvahendite kõrval on oluline osa ka Decto tarkvaral. Rakenduse hariv ja informatiivne funktsioon seisneb eelkõige selles, et mõõdistustulemused on tasemena määratletud. Näiteks, milline valgustustugevus on sobilik täpistöödeks või igapäevasteks tegevusteks. Lisaks on võimalik mõõdistustulemusi kaardistada kaardivaates (Google Maps), salvestada ja edastada. Olulisel kohal on ka pidevalt arenev Decto Cloud pilvekeskkond, kus on võimalik jälgida erinevate sensorite mõõdistustulemusi, analüüsida andmeid statistiliselt (sisalduvad graafikud) jm.

Et mõõdistamine ja õppetöö oleks lõbusam siis on tarkvara täiustatud ka mänguliste ülesannetega. Näiteks valgustustugevuse vahemike tabamine, keeleväänamise sõnamängud (inglise ja vene keeles), elukeskkonda puudutavatele küsimustele vastamine jms. Tarkvara on pidevas arengus ja meeskond on avatud uutele ideedele, kuidas kodumaist toodet veelgi täiustada.

AIR_naide.jpg

Osaline näide Decto Air sensori tarkvarast

Näidisülesanne
1. Klassiruumis mõõdistatakse valgustustugevust süüdatud tuledega ja seejärel kustutatud tuledega. Tulemused salvestatakse. Milline on valgustatuse tase mõlemal juhul? Kas see on piisav klassiruumis töötamiseks? Vasta arutelu käigus õpetajaga küsimustele, miks on liiga ere valgus silmadele kahjulik, miks on hämaras töötamine silmadele kahjulik?

Rohkem näidisülesandeid Decto kodulehel: https://www.decto.eu/Products/Software

Ülesannete loomisel saavad oma loomingulist poolt näidata ka õpetajad, võimalusi sensorite
kasutamiseks õppetöös on palju.

Samal teemal: