Nutitunni algatuse novembrikuu on pühendatud õpilastele ja nende aktiivsusele


Avaldaja:Madli Leikop03. November 2016

Kui oktoobrikuus olid algatuse "Nutitund igasse kooli!" keskmes aktiivsed Nutitunni õpetajad, kes rääkisid meile oma lugusid, siis novembris ootame gümnaasiumiõpilasi kaasa mõtlema, missugune on tuleviku kool.

Loo autor on "Nutitund igasse kooli!" algataja Birgy Lorenz.

Õpetajate lugusid oli tore lugeda, sest iga innovaatilise õpetaja käe alt tuleb sadu ja tuhandeid innovaatilisi õpilasi, kes meie elu Eestis paremaks teevad. Seega november ongi pühendatud eriliselt gümnaasiumiõpilastele, kes on oodatud kaasa mõtlema, milline on tuleviku kool, mida nemad saavad ise teha selleks, et kõikidel oleks parem ja huvitavam õppida. 

Kindlasti on oodatud ideekavad, kuidas digi paremini koolis kasutusele võtta või ka õpilaste enda korraldatud tundide ülevaated. Näiteks programmi Targalt Internetis raames on mitmed koolid korraldanud interneti ohutuse infopäevi ja tegevusi, kus gümnaasiumiõpilased jagavad oma mõtteid nooremate klassidega. Mõistlik on gümnaasiumiõpilased rakendada põhikooli loovtööde tegemisse – kuidas viia läbi digiseadmetega uuringuid või kuidas lihtsamalt või paremini erinevatele autoritele ja allikatele oma akadeemilistes töödes viidata. Või miks mitte ei võiks gümnaasiumiõpilased rääkida piltide töötlemisest ja videote tegemistest, mis on ju nende igapäeva elu osa. 

Auhindadest novembrikuus

"Nutitund igasse kooli!" annab peaahuhinna novembrikuul postitusi tegevale õpetajale otse. Ehk siis Telia Eesti poolt loosi minev tahvelarvuti, "Tere, Ruby!" raamatu ja šokolaadi saab endale õpetaja, kes novembrikuus on ise oma tunni lugu meile jaganud (ise postitanud). Au osaliseks saab loomulikult ka kool/lasteaed/huvikool/kutsekool/noortekeskus jne, kes on postituses mainitud. Head haridustehnoloogid, aidake oma õpetajatel liituda "Nutitund igasse kooli!" kogukonnaga Facebookis ja Facebooki kasutamisega!

Teine lisaauhind läheb aga loosimisele gümnaasiumite vahel, kes projektis sellel kuul osalevad. Foxcademy poolt on välja pandud auhind neljale gümnaasiumile. Iga kool saab kasutada Samsungi tahvelarvuteid koos ML Arvutite laadimiskastiga ja Foxcademy matemaatikaplatvormi kaks nädalat ajavahemikus detsember 2016 kuni veebruari lõpp 2017. Koos sellega toimub Foxcademy poolt õpilastele ja õpetajatele matemaatika õppimise ja õpetamise tuleviku-töötuba. Selleks ootamegi gümnaasiumi esindajatelt või õpilastelt postitusi - mida teete teie koolis täna digipõnevat, kuid võite postitada ka lühiesseesid (300-500 tähemärki, koos joonise/skeemi/kavandiga), milline on tuleviku õppimine ja kool.

Et osaleda loosimises, postita https://www.facebook.com/groups/nutitund/FB gruppi postitus õpetajast või klassis toimunust (tekst, pildid, video, lingid jne). Projekti meeskond hindab kõrgelt, kui jagaksite Nutitunni FB tegemiste kohta infot ka laiemalt, et meie tegevusest rohkem inimesi osa saaks. Kindlasti on oluline ka teiste postituste laikimine, sest see tekitab nutitunnist mõõdukat ja positiivset sõltuvust ja rõõmu!

JUHIS: https://www.facebook.com/notes/nutitund-igasse-kooli/projektis-osalemise-juhend/1143396349049559

Nutikad õpilased tulevad nutikast koolist!

Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet