Etenduskunsti võimalused digiõppes ja haridusinnovatsioonis


Avaldaja:Madli Leikop24. Jaanuar 2017

Loore Martma ja teater Cabaret Rhizome on loomas uuenduslikku, koolinoortele suunatud interaktiivset ja pedagoogilist lavastusprojekti „Olümpiaad“. 25. jaanuaril leiab teatris Cabaret Rhizome aset projekti „Olümpiaad“ tutvustus ja näidisetappide läbimäng.

Tekst ja fotod: projektijuht-dramaturg Iiris Viirpalu, Cabaret Rhizome

„Olümpiaad“ esietendub käesoleva aasta mais ning etendused on planeeritud tulevasse teatri- ja koolihooaega.

Lavastusprojektis “Olümpiaad” uuritakse nüüdisaegseid digiõppevorme ja mängulist pedagoogikat etenduskunsti kontekstis ja spetsiifilises, multimeedia võimalustega teatriruumis. Protsessis keskendutakse mängudramaturgiale, arvestades sihtrühma vanust, pedagoogilist kasu ja uuenduslikke etendusformaate. Lavastus seab fookusesse koostöövormid ja kollektiivse probleemilahenduse mehhanismid, pöörates tähelepanu ka võistlusmomendi tekitamisele.

Oluline ongi koostöö moment – ülesannete lahendamine nõuab kõigi mängijate koostegutsemist. Noored saavad etenduse käigus õppida koos tegutsema ning otsida vastuseid viktoriinitüüpi ülesannetele. Ülesanded panevad proovile koolis ja mitteformaalses õppes omandatud teadmised ning kaasavad interaktiivselt kõik kohalolijad. Lavastuse süžee keskendub tehisintellekti ja inimliku probleemilahenduse võrdlusele, püstitades küsimuse ka inimestele omastest oskustest ning õpetaja rolli võimalikust ümberkujunemisest seoses tehiintellekti tulekuga.

Otsuse anatoomia mängulaud_foto Gabriela Liivamägi.jpg

"Otsuse anatoomia" mängulaud. Gabriela Liivamägi foto

Oluline on sealjuures etenduslikkuse ja lavastuse aspekt: lavastus kaasab etendaja ja lavastuslikud võtted, mis on publiku osaluse ja kaasamise aluseks. Tegu on nüüdisaegseid multimeedia ja digilahendusi rakendava osalusteatri lavastusega, mis erineb tavapärasest mängust, kuna selle keskmes on elav esitus, mis toob osalised kokku reaalsesse aegruumi, loob fiktsionaalse maailma teatrisaali ning kätkeb reaalajas tegelase ja publiku vahelist suhtlust. Tegu on mäng-mängus võttega, kus lugu areneb kahel tasandil: mängusisesel (etapid, ülesanded, laudkonnad) ja lavastusesisesel (dramaturgia,narratiivi ülesehitus, tegutsemisstruktuur). Lavastuse sihtrühm on noored vanuses 14-18 aastat.

ETK Tallinn (C)Kristjan Mõru.jpg

Foto: Kristjan Mõru

Lavastuse töörühma kuuluvad: lavastajad Loore Martma ja Johannes Veski (Cabaret Rhizome), uue meedia disainer Karina Koorsgaard Jensen (Taani), projektijuht-dramaturg Iiris Viirpalu (Cabaret Rhizome), näitleja Joonas Parve (Cabaret Rhizome). Tehnilised lahendused ja virtuaalse stsenograafia loovad Karina Koorsgaard Jensen, Johannes Veski ja Mart Männik.

http://www.cabaretrhizome.ee

Samal teemal: