eTwinningu seminar Varssavis keskendus programmeerimisele


Avaldaja:Madli Leikop03. Aprill 2017

23.-26. märtsini toimus Varssavis eTwinningu programmeerimisalane seminar Coding with eTwinning. Seminaril osales 64 õpetajat 10 riigist. Artikkel vahendab Eesti õpetajate muljeid.

Loo autor on Pärnu Vanalinna Kooli õpetaja Klaarika Prii

Seminaril olid esindatud Tšehhi, Eesti, Malta, Norra, Protugal, Slovakkia, Hispaania, Läti, Suurbritannia ning loomulikult korraldajariik Poola.

Erinevates sõnavõttudes ning töötubades rõhutati loogilise ja n-ö arvutusliku mõtlemise tähtsust (computational thinking) ning meeskonnatöö olulisust. Meeskonnatööl põhines ka esimene tutvumisülesanne, mille käigus jagati osalejad üheksasse rühma, anti kätte pisikene pilt ning paluti see üheskoos suuremale lehele võimalikult täpselt ümber joonistada. Nagu hiljem selgus, oli igal meeskonnal täita oma osa suure pildi valmimisel.  

Algus.jpg

Fotol: seminari alustamine ja osalejate tutvustamine. Suure pildi valmimine. Autor: Klaarika Prii/seminari veebileht (http://konferencje.frse.org.pl/CS_Coding_2017/article/materials_photos/lang:en)

Programmeerimisest

Seminari läbiv teema oli programmeerimine. Toodi välja, et sellega seonduv majandusharu kasvab ka kehval ajal, oma ala professionaalidele on suur nõudlus ning programmeerimine aitab parandada nii sellega tegelevate inimeste kui ka kõigi teiste elukvaliteeti – oma elu on võimalik lihtsamaks programmeerida.

Häkkimisest ja kräkkimisest

Huvitava ettekandega esines Poolast pärit Kamil Sijko, kes rõhutas, et lisaks programmeerimisele on oluline ka häkkimine. Siinkohal ei tohiks häkkerit segi ajada kräkkeriga. Kui häkker ehitab asju, siis kräkker lammutab neid. Üks hea näide häkkerist on meilgi tuntud MacGyver. Lihtsamalt öeldes häkker kasutab olemasolevaid ja kättesaadavaid asju uuel ja töötaval viisil, et lahendada mingit tekkinud probleemi. Seega programmeerimine ja häkkimine peaksid käima käsikäes. Kõik peaks toimuma läbi üksteiselt õppimise ja ise katsetamise. Kamil on üks CoderDojo asutajates, mis just sellisel põhimõttel töötab.

CoderDojo on mõeldud õpilastele ning selle tööpõhimõtete hulka kuuluvad õppimine läbi oma tegevuse, meeskonnatöö, autonoomsus ning igaühe enese vastutus oma õpitulemuste eest. Tegemist ei ole siiski kooliga vaid pigem huviringiga, mis toimub nädalavahetustel ning on lastele tasuta. Juhendajad töötavad vabatahtlikkuse alusel, õpilased õpetavad üksteist ning tööks vajalikud vahendid on saadud sponsoritelt. Tegevust otseselt ei juhita ja ei ole ka garantiid, et igaüks igal tunnil midagi uut õpib. Igaüks tegeleb talle meelepärase probleemi lahendamisega ning kasutusel on reegel  „Küsi kolmelt enne mind“. Kui õpilane on jäänud hätta, peab ta probleemi lahendamiseks küsima esmalt abi teistelt õpilastelt, otsima internetist ja alles siis pöördub ta kohal oleva mentori poole. Kuna igaüks tegeleb erineva tööga, valitseb ruumis lärm, millega tuleb arvestada. Siiski on CoderDojo laste seas populaarne ning loodud on erinevaid roboteid, mida juhitakse RaspberryPi abil, rakette, programmeeritud Arduino maadlusroboteid, loodud kohalikule kinole mobiilirakendus, sest kinol puudus oma veebileht, ning korraldatud õpitube, mida viivad läbi lapsed ise.

Seminari töötoad

Seminari jooksul toimus viis töötuba ning igaühel oli võimalik osaleda neljas. Kõigile kohustuslikus töötoas tutvustati eTwinningu platvormi, selgitati, kuidas seda kasutada oma projekti loomiseks, parterite leidmiseks ning projektiga seotud materjalide haldamiseks.

MinecraftPi töötoas tutvustati RaspberryPi miniarvutiga kaasas olevat Minecraftile analoogset mängu MinecraftPi ning selgitati, kuidas seda mängu saab kasutada programmeerimiskeele Python õpetamiseks koolides. Taaskord rõhutati, et programmeerimisega ei pea tegelema igaüks üksinda, parima tulemuse saamiseks on oluline meeskonnatöö. Nii said ka töötoas osalejad võimaluse mängu üheskoos muuta. Eriti hästi tuli välja matemaatikatundides õpitavate funktsioonide kasutamise vajalikkus. Programmeerimiskeel, selle tööta puhul Python, eeldab igas sammus funktsiooni kasutamist. Ja mitte lihtsalt kasutamist vaid korrektset kasutamist, et midagi saavutada. Tegelikult on terve Minecraft mäng matemaatika. Igal pool jäävad silma erinevad geomeetrilised kujundid.

töötoad.jpg

Fotol: Minecrafti kasutamine, micro:bit ja programmeerimine ilma arvutita töötubades. Autor: Klaarika Prii

Üks töötubadest keskendus micro:biti miniarvutiga programmeerimisele. Iga osaleja sai vastava seadme oma kätte ning sai rahulikult ise katsetada mida selle seadmega teha saab. Eesti esindaja Klaarika katsetuse tulemust on võimalik vaadata siit

Oma kogemusest eTwinninguga programmeerimisel rääkis ühes töötoas Poola esindaja MalgorZata Knap, kes on inglise keele õpetaja. Ta tunnistas, et tema enda programmeerimise kogemus oli pea olematu, kui tema õpilased, kellele meeldib vabal ajal arvutimänge mängida, avaldasid soovi uue eTwinningu projektiga tegelemiseks. Siiski leidis ta endas julguse proovida ning tõi näiteid vahenditest, mida on võimalik kasutada juhul, kui koolil endal ei ole vastavaid vahendeid või puudub isegi internetiühendus. Nimelt on programmeerimist võimalik harjutada ka ilma arvuti ja internetita. Vastavaid materjale ja huvitavaid tegevusi leiab CS unplugged veebilehelt http://csunplugged.org.  

Loodi 17 uut eTwinningu projekti

Seminari viimane päev oli pühendatud oma projektiideede avaldamisele, partnerite leidmisele ja eTwinningu portaali sisestamisele. Kokkuvõttes loodi 17 uut projekti mille nimekirja ning kõik seminariettekanded leiab veebilehelt http://konferencje.frse.org.pl/CS_Coding_2017/lang:en

Seminar andis sellel osalejatele uusi teadmisi programmeerimise ning eTwinningu projektide vallas, julgust programmeerimisega seonduvate tegevuste toomisel ainetundidesse ning teadmisi, et õppimine toimub väga hästi ka läbi ebaõnnestumise. Alati ei ole oluline mitte niivõrd ideaalne tulemus kui just proovimine. Programmeerimine arendab nii lugemis-, koostöö- kui ma matemaatilisi oskusi ning arendab õpilastes omadusi, mis võimaldavad neil edaspidises elus kerkivaid probleeme edukalt lahendada.

lopetamine.jpg
  
Fotol: projektide planeerimine ja esitlus, diplomite jagamine, lõpetamine. Allikas: seminari veebileht (http://konferencje.frse.org.pl/CS_Coding_2017/article/materials_photos/lang:en)

Samal teemal: