HITSA töötoas sai õpilugu selgemaks


Avaldaja:Madli Leikop06. Aprill 2017

30. märtsil oli HITSA nutiklassis koos paarkümmend õpetajat üle Eesti, et saada osa European Schoolneti esindaja Viola Pinzi ja Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogi Meeri Silla juhitud õpilugude töötoast.

Viola Pinzi keskendus projekti Co-Labi tutvustamisele, Meeri Sild juhendas konkreetsete õpilugude valmimist.

Kogu päeva läbivaks märksõnaks oli koostöös õppimine. Õpilugu on hea näide koostöös õppimisest ja õpetamisest ning töötoa teises pooles harjutasidki õpetajad õpiloo stsenaariumi kokku panema. See tähendas, et hoolega tuli läbi mõelda, kuidas toimub õpiloos koostöö, koos õppimine ja mis roll on õpetajal.

IMG_3999.JPG

„HITSA pakub õpetajatele pikka e-kursust „Õpilugude kasutamine õppetöös“, töötuba on miniversioon sellest kursusest,“ sõnas Meeri Sild. Alustuseks arutleti koos, miks on praegu vaja teistsuguseid õppimise vorme kui lihtsalt koolitund. Tänane koolilaps on üles kasvanud koos tehnoloogiaga; talle meeldib kiire, vaheldusrikas tegutsemine; ta ei suuda pikalt ühele asjale keskenduda; ta on aktiivne sotsiaalmeedias; ta vajab kiiret tagasisidet ja kiitust. „Kiitke oma õpilasi, nad vajavad seda väga,“ sõnas Meeri Sild. Teisalt on ka ühiskonna ootused tulevasele töötajale muutunud, ja oluline on just koostöö, ettevõtlikkus, oskus probleeme lahendada, IKT-vahendite kasutamise oskus. Õpilugu on hea variant õpilaste digioskuste arendamiseks. 

IMG_4004.JPG

Mis on õpilugu? Iga õpetaja võib seda erinevalt interpreteerida, aga põhimõtteliselt on tegu õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldusega, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, vahendid, õpikeskkonnad jms. See kirjeldus on raamistik, kuidas õppida ja õpetada, omamoodi retseptiraamat. Meeri Sild rõhutas, et õpilugu ette valmistades ja läbi viies tuleb keskenduda õppija initsiatiivile, õpetaja on suunaja rollis. Õpilugu ei ole tunnikonspekt vana materjali kordamisest ja uute teadmiste kinnistamisest 45 minuti jooksul, õpilugu rõhutab sõna teist poolt – lugu. Õpilugu saab teha igas õppeaines ja ka lõimitult. 

Innovaatiliste õpilugude veebilehelt (http://oppevara.hitsa.ee/opilood/) otsisid õpetajad näiteid ja andsid kiire ülevaate, mis neile meeldis ja miks. Mõned õpilugusid iseloomustavad märksõnad: lõiming, hea digivahendite kasutus, kõik õpilased olid kaasatud, ümberpööratud klassiruum, õppetöö rikastamine mänguliste elementidega, tulemust saab kõigile näidata, hindamiskriteeriumide loomine, läbimõeldud tegevus. 

Meeri Sild tutvustas õpilugusid toetavaid digivahendeid, seejärel valmisid gruppides uued õpilood. Näiteks matemaatikas protsendi arvutamine 6. klassis. Tegevused iseenesest lihtsad, aga väljuvad klassist ja tuleb teha meeskonnatööd. Lapsed leiavad protsendi-näiteid elust endas, seejärel töö gruppides (3-4 õpilast): küsivad vanematelt näiteid, kus läheb igapäevaselt vaja protsendi arvutamist. Iga grupp valib välja ühe näite ja koostab selle kohta korrektse ülesande. Ülesanded lähevad gruppidele lahendamiseks.  

Autori fotod. 

Samal teemal: