Co-Lab – koostööstsenaariumid, mida tundides testida


Avaldaja:Madli Leikop02. Aprill 2017

HITSA nutiklassis toimunud töötoas õppisid õpetajad, mis on õpilugu ja kuidas seda koosõppimise heaks kasutada. Koostöös õppimisele ja õpetamisele suunatud projekti Co-Lab tutvustas Viola Pinzi European Schoolnetist.

30. märtsil oli HITSA nutiklassis koos paarkümmend õpetajat üle Eesti, et saada osa Viola Pinzi ja Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloogi Meeri Silla juhitud õpilugude töötoast. Viola Pinzi keskendus Co-Labi tutvustamisele, Meeri Sild juhendas konkreetsete õpilugude valmimist.

Co-Lab on projekt, mille eesmärk on muuta koostöös õppimine ja õpetamine klassiruumis reaalsuseks. Selleks koolitatakse praktikuid üle Euroopa ning nad saavad oma õpilastega uuenduslikke meetodeid testida. Co-Lab alustas destembris 2015 ja kestab jaanuarini 2018. Projekti tegevusi koordineerib European Schoolnet ja rahastab Euroopa Komisjoni Erasmus+ programm. 

IMG_3999.JPG

Viola Pinzi alustas koolitust tõdemusega, et koostöös õppimine ei ole lihtsalt koos õppimine, ehkki võib nii tunduda. „Õpetajad arvavad, et nad teavad, mis on koostöös õppimine, et seda nad kasutavad kogu aeg – panevad õpilased gruppidesse. Aga kas on kindel, et kõik õpilased on kaasatud; kas on teada, mis oskusi soovitakse arendada, kas õpilased saavad tagasisidet,“ rääkis Viola Pinzi. 

Õpetajad pakkusid välja, mis on nende jaoks koostöös õppimise juures tähtis – mõistmine ja üksteisest arusaamine; ekspertide kaasamine, vanemate kaasamine; vastastikune motiveerimine; õpetajate koosõppimine jpm. Igaüks oskas ka välja tuua, millal on nemad oma õpilastega teinud koostöös õppimist, olgu siis vähesel määral või väga tulemuslikult. Näiteks kui õpetaja otsustab lastele õues viktoriini korraldada nii, et õige vastus juhatab grupi ühe objekti juurest teise juurde, siis see on näide vähesest koostööst: ikka on grupis liider, kes teab õigeid vastuseid, ja suurem osa jookseb lihtsalt kaasa. Aga kui näiteks tuleb kokku panna robot nii, et iga meeskonnaliige vastutab roboti ühe detaili eest, siis see on näide koostöös õppimisest: üksteist tuleb aidata, õpetada, probleemid läbi arutada, sest robot läheb käima ainult siis, kui kõik detailid on õigesti paigas. Iga õpilane annab oma osa ja samas saab teistelt uusi teadmisi. 

IMG_3998.JPG

Projekt Co-Lab (http://colab.eun.org) pakub õpetajatele võimalust osaleda veebikoolitustel, mis toimuvad Co-Labi MOOCis (sellele antakse juurdepääs European Schoolneti Akadeemias – http://www.eunacademy.eu. Koolitustel saab konkreetseid soovitusi tundides koostöös õppimiseks, inspiratsiooni saab videotest, kasutada on juhendmaterjalid. Näiteks Co-Labi esimesel MOOCil (oktoober-november 2016) oli 1446 osalejat, kellest lõpetas 815. Pärast koolitust saavad õpetajad koos õpilastega testida tundides koostööstsenaariume. Nende tagasiside aitab koostööstsenaariume täiustada, koostada hindamisjuhendeid ning anda infot ka hariduspoliitika kujundajatele. 

IMG_4000.JPG

Töötoa teises pooles harjutasid õpetajad õpiloo stsenaariumi kokku panema. See tähendas, et hoolega tuli läbi mõelda, kuidas toimub õpiloos koostöö, koos õppimine ja mis roll on õpetajal. Kuidas ja mis teemadel õpilood valmisid, sellest ilmub Koolielus eraldi lugu juba varsti.   

Samal teemal: