Loomisel on esimesed informaatika digiõpikud


Avaldaja:Madli Leikop21. Juuni 2017

Ligikaudu 70% Eesti üldhariduskoolidest pakub põhikoolis ning gümnaasiumis valikainena informaatikat, kus 2011. aastal kinnitatud ainekava raames keskendutakse kahele teemale – II kooliastmes läbitakse “Arvuti töövahendina” ning III kooliastmes “Infoühiskonna tehnoloogiad”.

Senini aga puudub informaatikas ühtne õppematerjal, samuti on käsitletavate teemade ring kitsas ega kata kõiki olulisi valdkondi. 

„2016. aastal kaardistati digitaalse õppevara vajadus kõigis õppeainetes ja kooliastmetes ning selle tulemusena selgus, et olemasolev informaatika materjal on killustunud ja eripalgeline, eakohaseid tervikmaterjale leidub vähe ja valdavalt on need sobivad ühe kitsa ja konkreetse teema käsitlemiseks. Seetõttu on tekkinud vajadus informaatika õppematerjale täiendada ning ka uusi luua,“ selgitas ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets.

Loe edasi HITSA kodulehelt!

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet