Noored osalesid esmakordselt sotsiaalmeedia vahendusel EL-i ministrite mõttevahetuses


Avaldaja:Madli Leikop20. November 2017

Täna Brüsselis toimunud EL-i noortevaldkonna ministrite kohtumisel oli esmakordselt kõigil Euroopa noortel võimalik öelda sotsiaalmeedia vahendusel sõna sekka noorte jaoks olulistel teemadel, millega Euroopa Liit peaks edasi töötama.

Mõttevahetust sai jälgida veebiülekande vahendusel ning kaasa rääkida Twitteris, kasutades teemaviidet #youthministers.

Teemaviite kasutamine Twitteris oli väga aktiivne ning ministrid kasutasid väga hea meelega võimalust vastata noorte arvamustele. Mõttevahetuse olulisemaks teemaks kujunes noorte senisest parem kaasamine ning paljud osalejad tunnustasid Eestit sellise kaasamisviisi kasutamise eest, mis võimaldab noortel osaleda poliitika kujundamises. Eesti on eesistujana pidanud oluliseks luua enam võimalusi noortele poliitikakujundamises kaasa rääkida. Valitud sotsiaalmeedia lahendus on inspireeritud Eestist alguse saanud nutikast noorsootööst.

„Noored, me soovime rohkem kuulda teie arvamusi ja mõtteid Euroopa tuleviku kohta! Rääkige kaasa, mõelge suurelt ja andke teada, kuidas saame koos ehitada tugeva, uuendusmeelse ja tulevikku vaatava Euroopa!“ julgustas kohtumist juhtinud minister Mailis Reps noori olema aktiivsemad poliitikakujundamise protsessis. Samuti tunnustas ta teisi liikmesriike, kes on ühiselt rõhutanud noortega dialoogi pidamise olulisust ja kellega koostöös võeti täna vastu ka nõukogu järeldused nutika noorsootöö teemal.

Järeldustes tõdetakse, et online-meedia ja digitehnoloogia moodustavad järjest suurema osa igapäevaelust. Noored on vastuvõtlikud uuendustele ja innovatsioonile ning seetõttu on neil oluline roll digipädevuste levitamises. Liikmesriike kutsuti  looma nutika noorsootöö arendamiseks vajalikke tingimusi, toetades nii digipädevuste ja taristu arendamist kui kaasama rohkem noori ning soodustama võrdsemat ligipääsu tehnoloogiale.

Minister Reps tutvustas teiste riikide ministritele nutika noorsootöö näiteid, kasutades selleks koostöös Eesti noortega loodud virtuaalreaalsuse lahendust. Eestis programmeeritud ja Brüsselisse kohale toodud vahendite abil oli ministritel võimalus heita pilk Eestisse, teha tiir hiljuti Tallinnas toimunud Euroopa Liidu noortekonverentsil ja saada ülevaade nutika noorsootöö sisust.
  
Lisaks jõudsid noortevaldkonna ministrid kokkuleppele ka Euroopa Solidaarsuskorpuse osas. See on Euroopa Komisjoni algatus, millega soovitakse luua noortele täiendavaid võimalusi vabatahtlikus tegevuses osalemiseks, noorte omaalgatuslikeks projektideks ning solidaarsuse suunitlusega praktikaks ja tööks.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: