Kultuuripärand projektitöös


Avaldaja:Madli Leikop27. Mai 2018

23. mail toimunud HITSA ja eTwinningu veebiseminari keskmes oli kultuuripärand – mis see on ja kuidas siduda kultuuripärandit rahvusvahelise projektitööga.

2018. aastal tähistame Euroopa kultuuripärandi aastat. Ka Euroopa koolide virtuaalses kogukonnas eTwinningus osutavad õpetajad ja õpilased sel aastal rohkem tähelepanu nii oma maa kui ka Euroopa ühisele kultuuripärandile. 

„Koolinoorte rahvusvahelise projektina on iga eTwinningu projekt seotud kultuuripärandiga,” kinnitab eTwinningu ekspert, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog Meeri Sild, kellel on ka rahvusvaheline eTwinningu projektide hindamise kogemus. „Osalejad tutvuvad projektipartneri riigi, kodupaiga, koolikultuuriga. Paljud projektid on suunatud kultuuripärandi jagamiseks, näiteks õpilased õpetavad partneritele oma rahvamänge või -tantse, loetakse muinasjutte, jagatakse rahvusköögi retsepte ja palju muud säärast. Ilma kultuuridimensioonita ei olegi ükski projekt mõeldav.”

„Looming on ju kultuur, sealhulgas virtuaalne looming, sestap täiendavad eTwinningu projektid vägagi kultuuripärandit,” leiab Põlva Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Aimi Jõesalu, kellel on eTwinnigu projektidega suur kogemus. Aimi Jõesalu koos Ere Trummiga Võru Kreutzwaldi Koolist viisidki veebiseminari läbi. Nad jagasid muljeid 19.-21. aprillini Kreekas toimunud rahvusvahelisest seminarist, kus käsitleti just kultuuripärandit eTwinningus. Veebiseminari salvestus

Ere Trumm tegi kõigepealt teoreetilise sissejuhatuse teemasse. Euroopa kultuuripärandi aasta eesmärk on innustada inimesi avastama ja uurima Euroopa kultuuripärandit ning tugevdada ühisesse Euroopa ruumi kuulumise tunnet. Oluline on kultuuripärandi väärtus ühiskonna ja majanduse jaoks, kultuuripärand Euroopa kultuuridiplomaatia seisukohast ja kultuuripärandi säilitamine tulevastele põlvedele. „Kui tahame tulevastele põlvedele pärandada kultuuripärandit, siis tuleb õpilasi juba täna ette valmistada selle hoidmiseks ja mõistmiseks. Parim viis seda teha on koolihariduse kaudu ja eTwinningu projektide kaudu,“ tõi Ere Trumm esile Kreeka seminarilt enim meelde jäänud mõtte. 

Paljude noorte jaoks mõned sündmused ajaloos või mõned ajaloolised paigad ei tähenda enam mitte midagi. Noortele tuleks need minevikusündmused ja paigad põnevaks teha, et nad mõistaksid nende tähtsust. Turism on siinkohal abiks, üks võimalus kultuuripärandit ise tundma õppida ongi tutvustada seda külalistele. Kuidas on seotud kultuuripärand ja innovatsioon? Teadus ja kultuuripärand käivad käsikäes, kuna tehnoloogiat saab kasutada kultuuripärandi säilitamisel. 

Kultuuripärand ümbritseb meid kõikjal. Selleks ei ole ainult arhitektuur, maalid või skulptuurid (käegakatsutav kultuuripärand), vaid ka käsitööoskused, toit, jutud, laulud, pillid, uskumused, tavad, sotsiaalsed tõekspidamised, käitumisnormid (mittemateriaalne kultuuripärand). Tänu tehnoloogiale ja internetile on juurdepääs eri riikide kultuuripärandile parem kui kunagi varem. 

Ere Trumm tõi näite veebikeskkonnast http://www.europeana.eu, mis on Euroopa digitaalse kultuuripärandi platvorm. Seal on üle 50 miljoni dokumendi raamatukogudest, muuseumitest, arhiividest ja galeriidest üle Euroopa ning neid leiab nii pildis, videos, tekstilisena, audiofailidena kui 3D-s. Ta soovitas seda õpetajatel lähemalt uurida ja kasutada selle võimalusi oma eTwinningu projektis. 

Kuidas integreerida kultuuripärandiga seotud tegevusi eTwinningu projektidesse? Või ainetundidesse laiemalt? Hea võimalus säilitada suulist kultuuripärandit on intervjueerida oma vanemaid või vanavanemaid. Või luua ise muinasjutte või lavastada tuntud muinasjutte, tuua projekti sisse rahvakalendri tähtpäevad, luua ajatelg või kaart oma kodukoha kultuuriväärtuste kohta vms. Ere Trumm tõi teisigi näiteid seminaril toimunud rühmatöödest, mis sobivad rakendada ka eTwinningusse, ja rääkis ka virtuaalreaalsuse võimalustest. 

Veebikeskkonnad, mis sobivad kultuuripärandi teema käsitlemiseks: http://flippity.net, http://gifmaker.org/, http://goqr.me, http://thinglink.com. Aimi Jõesalu lisas sinna veel palju häid näiteid omalt poolt, lisaks suures valikus veebilehti, kust saab infot kultuuripärandi aasta kohta. Neid vaata veebiseminari salvestuses alates 22. minutist

Koos projektipartneritega Kreekast Patra gümnaasiumist (Protypo Peiramatiko Gymnasio Panepistimiou Patron) teevad Aimi Jõesalu õpialsed praegu  eTwinningu projekti, kus lisaks mõlema maa kultuuripärandi avastamisele, nautimisele ja kajastamisele uuritakse ning kajastatakse saksakeelsete maade ‒ Saksamaa, Austria ja Šveitsi ‒kultuuripärandit: just seda osa, mis on loodud virtuaal- või liitreaalsust kasutades. „Seda rõhutati ka Kreekas seminaril, et kultuuripärand mitte üksnes vaatamise ja nautimise jaoks, vaid süvitisi minemiseks, teadmiste avardamiseks,“ sõnas Aimi Jõesalu. 

"Projekt aitas parandada saksa keele oskust, õpetas tegema projekti- ja meeskonnatööd, saadi osa Euroopa virtuaalsest kultuuripärandist ja tänu eTwinningule suurenes õpilaste õpimotivatsioon,” selgitas Aimi Jõesalu. „Projekt on nüüdseks lõppenud ja eelkõige uurisime, kaardistasime, nautisime, edastasime saksakeelsete maade, aga ka oma kodumaade virtuaalreaalset kultuuripärandit (https://padlet.com/aimi58/Kulturerbereise2018).  Saksakeelsete maade kultuuripärandi kajastasime ThingLinkiga, millest omakorda kujundasime Issuu-keskkonnas väikese e-raamatukese, mis on saksakeelsete maade kultuuripärandi tutvustamisel huvitavaks abivahendiks (https://issuu.com/aimi/docs/kulturerbe_in_deutschsprachigen_l_n).
Kogu projekti vältel uuris üks rahvusvaheline grupp ja lisaks õpetajad õpetajad suure huviga virtuaalreaalsuse (VR) ja liitreaalsuse (AR) äppe ja veebilehti, kogu huvitava ja leitu kajastasime Padletis (https://padlet.com/aimi58/VRAR). 

Tegelikult on see huviliste suurepärane varalaegas. Projekti vältel toimus kokku kolm reaalajas  kohtumist Skype´i vahendusel, kus tutvustasime tehtut. Projekti käigu ja tehtuga saab tutvuda projekti TwinSpace blogis https://twinspace.etwinning.net/58785/home
ja kiire ülevaate saab Biteable-ga loodud videos https://biteable.com/watch/virtuelle-kulturerbereise-in-europa-1873627.

 

Projekt oli tõeline väljakutse, aga väga põnev nii õpilastele kui ka õpetajatele ja endi arvates saime ka kenasti hakkama."

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet