Otsime tuleviku klassiruumi saadikuid


Avaldaja:Laura Vetik29. Juuni 2018

Teeme üleskutse koolidele, kes plaanivad lähiajal ruumikorralduse muutust ja otsivad kontseptsiooni, mille alusel luua uut innovaatilist klassiruum. Remondi või uue koolimaja planeerimisel tuleb arvestada, et muutunud õpikäsituse rakendamisel on tähtis ka muutus füüsilises õpikeskkonnas.

Euroopas kogub populaarsust Future Classroom Lab ehk tuleviku klassiruumi kontseptsioon, mida Eestis esindab HITSA. Tegemist on muutunud õpikäsitust toetava õppeklassi mudeliga. Tuleviku klassiruumi kontseptsioon tugineb kuuele õpitsoonile, mis rõhuvad erinevatele õppimise ja õpetamise viisidele ning toetavad õpetaja ja õpilase muutunud rolle. Peame seda väärt lahenduseks, mida julgeme soovitada teiste sarnaste ruumilahendustega kõrvutades. Oleme ka HITSA Nutiklassi kitsastele tingimustele vaatamata ehitanud samu põhimõtteid järgides.

Kui teie üldharidus- või kutsekool on rakendanud neid põhimõtteid klassiruumi ehitades või soovite Future Classroom Labi põhimõtteid järgides innovaatilist klassiruumi luua, siis palume endast märku anda!

Soovime koondada ühtsesse võrgustikku koolid, kes juba kontseptsiooni rakendavad või seda lähiajal teha plaanivad, samuti pakume huvitatud õpetajatele ja haridustehnoloogidele tuleviku klassiruumi saadiku positsiooni. Saadikud saavad tuge ja võimalusi kogemuste jagamiseks nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Palume endast märku anda Future Classroom Labi koordinaatorile Eestis: Aivar Hiio, aivar.hiio@hitsa.ee

Samal teemal: