eTwinningu multiprojektid tulevad taas


Avaldaja:Madli Leikop10. Oktoober 2018

Teisipäeval, 9. oktoobril pidasid veebiseminari eTwinningu mentorid, et plaanida võrgustiku tegevusi, multiprojekte ja uute mentorite kaasamist eTwinningusse.

eTwinningu mentor on kokkuvõtlikult öeldes kogenud õpetaja, kellel on projektitöö kogemus ning kes on valmis abistama selles ka teisi. „Mentoriks olemine ei ole täiskohaga töö, vaid võimalus oma kolleege toetada-nõustada. Soovime, et mentorid viiksid läbi eTwinningu multiprojekte,“ sõnas eTwinningu projektijuht Laura Vetik.

Mentor on eTwinningus registreeritud olnud vähemalt aasta, osalenud kolmes projektis ja saanud vähemalt ühe eTwinningu riikliku kvaliteedimärgi. Ja kui nüüd multiprojekt ka veel läbi viia ning eTwinningut koolides (kasvõi oma koolis) lähemalt tutvustada, saabki õpetajast eTwinningu mentor-õpetaja.

Multiprojekte on eTwinningus proovitud varemgi ja edukalt, need on olnud väga populaarsed. Tegu on sisult ja vormilt lihtsa projektiga, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Õpetajal tuleb end vaid eTwinningu kasutajaks registreerida ja võtta ühendust projekti algatajaga. Eesmärk on populariseerida eTwinningut, õppida tegema projektitööd ning ennekõike teha midagi lihtsat ja põnevat koos oma õpilastega. 2017. aastast võib näiteks tuua projekti “Pilt rühmaaknast välja”. 4- kuni 7-aastased lapsed jagasid vaadet oma rühma aknast õue, esitasid sellest foto ning lõid juurde lühijutu. Projekti algatajad olid Eve Saare ja Leila Lehtmets. Või siis põnevust pakkuv „Kummituslood“. Õpilased kirjutasid õudusjutte või joonistasid koomikseid ning esitasid need digitaalselt. Jutte saab ka hiljem õpilastele ette lugeda või loevad lapsed ise. Projekti algatasid Maria Malozjomov ja Petri Asperk. (Vt artiklit Koolielus)

Sel sügisel on plaanitud 1. novembriks veebiseminar kõikidele multiprojekti huvilistele. Iga multiprojekti autor tutvustab lühidalt oma projekti ja kui huvi, saab sellega ka kohe liituda. Projektiideedest tuleb mentoritel (ja tulevastel mentoritel) teada anda 29. oktoobriks siin.

Veel räägiti veebiseminaril, kus ja kuidas peaksid mentorid eTwinningut populariseerima, et see ei oleks üksnes eTwinningus kasutatavate digivahendite tutvustus, ning kuidas mentorite tööd tunnustatakse. 

9. oktoobril toimunud veebiseminar eTwinningu mentoritele on järelvaadatav siin

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis võimaldab teha veebipõhist rahvusvahelist projektitööd. eTwinningu tegevusi Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. 

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

 

 

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet