Hariduskonverentsil uuritakse, kuidas kool toetab õppijate mõtlemisoskust


Avaldaja:Madli Leikop05. Detsember 2018

5.-6. detsembril 2018 Tartus Dorpati konverentsikeskuses ja Tartu Raatuse Koolis toimuv Huvitava Kooli hariduskonverents „Olen kohal, mõtlen kaasa“ toob kokku õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja haridusjuhid, kes hoolivad vaimse õpikeskkonna kujundamisest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja ning algatuse Huvitav Kool koordinaator Pille Liblik kommenteeris konverentsi teemat: "Sel suvel saime uudistest lugeda pealkirju, mis ütlesid, et inimeste intelligentsuse tõus on katkenud ning alanud on langus. See sunnib küsima, kas meie järeltulijad muutuvad tõepoolest rumalamaks. Kahel eelmisel aastal oleme hariduskonverentsidel arutlenud füüsilise ja emotsionaalse õpikeskkonna loomise teemadel, sel aastal võtame fookusesse vaimse õpikeskkonna, mis peaks soodustama õpilase mõtlemis- ja arutlemisoskust."

Esimese konverentsipäeva fookuses on mõtlemise seosed maailma, teaduse ja koolieluga. Avaettekande teeb Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets, kes räägib tulevikuoskustest ning Eesti uuest haridusstrateegiast. Jätkab Tartu Ülikooli professor Margus Pedaste, kes avab vaimse keskkonna mõistet läbi oma kogemuse külalisuurijana Stanfordi Ülikoolis. Järgnevad ettekanded teadlastelt ja haridusliidritelt otsivad vastust küsimusele, kas kool saab õpetada rohkem ja paremini mõtlema ning kuidas saavad õpetajad kujundada kooli vaimset ja intellektuaalset kliimat.

Teine konverentsipäev toimub uuendusliku õpikeskkonnaga Raatuse koolis, teemad keskenduvad mõtlemise mõjutajatele ning paralleelsessioone juhivad lisaks teadlastele õpetajad, koolipidajad ja haridusasutuste juhid. Ühe päeva viimastest ettekannetest teeb Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2035 sidususe ja heaolu ekspertrühma juht Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, kelle küsimuseasetus kõlab: "Kas tulevikuinimesed on tänastest vaimselt vaesemad?"

Konverentsi korraldavad koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool, SA Innove ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut.

Konverentsi kava https://www.huvitavkool.ee/2018/09/hariduskonverents-olen-kohal-motlen.html

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet