Esimesed kuus koolimeeskonda said DigiKiirendis hoo sisse


Avaldaja:Madli Leikop05. Detsember 2018

4. detsembril toimus Järveküla Koolis HITSA DigiKiirendi pilootprogrammi lõpuüritus. Augusti lõpus Kullamaa Keskkoolis toimunud avaseminaril koolitustega alustati, nüüd oli aeg tehtud tööd tunnustada.

DigiKiirendi on üldhariduskoolide õpetajatele ja juhtidele suunatud koolitus- ja nõustamisprogramm, mis toetab tehnoloogia kasutamist õppetöös. Uue programmi esimeses lennus osalesid koolid, kes tundsid, et digioskusi on vaja parandada. Selle teadasaamiseks tuli Digipeegli abil täita kooli digi-innovatsiooni ensehindamisraport. 

DigiKiirendi eripära

Pilootprogrammis osalesid kuus kooli: Alu Kool ja Hagudi Põhikool Raplamaalt, Risti Kool ja Vasalemma Põhikool Harjumaalt ning Kullamaa Keskkool ja Risti Põhikool Läänemaalt. Nüüd lihvitakse osalejate ja koolitajate muljete põhjal koolitused veelgi paremaks ning järgmise kahe aasta vältel saab DigiKiirendis hoogu juurde juba 60 kooli üle Eesti.

DK1.jpg

Programmi juhi Kairi Burnaševa sõnul on DigiKiirendi eripära see, et iga kooli teekond läbi „kiirendi“ on veidi erinev ja pandud kokku just selle konkreetse kooli vajadusi silmas pidades. "Püüdsime koole omalt poolt toetada viisil, mis vastaks kõige enam nende ootustele ja vajadustele. Osalenud koolide meeskonnad said väga hästi hakkama! Nii meie koolitajad kui haridustehnoloogid on kõiki väga kiitnud," sõnas ta. 

Koolitused suunasid koolimeeskondi kasutama digivahendeid igapäevases õppetöös ja toetasid koolijuhti uuenduste läbiviimisel. Kooli nõustas haridustehnoloog, kes aitas näha ja kasutusele võtta kooli tehnoloogilisi võimalusi. Lõpptulemusena suurenes õpetaja enesekindlus digivahendite kasutamisel, iga koolimeeskonna liige mõistab nüüd paremini oma rolli õpilaste digipädevuste arendamisel.

DK2.jpg

Esimesel koolituspäeval 28. augustil, kus koos oli pea 90 pilootprogrammis osalenut, prooviti kätt digitöötubades. Nii ka lõpuüritusel Järveküla Koolis. Lisaks kuulati karjäärinõustaja ja psühholoogi Tiina Saar-Veelmaa mõtteid tööst ja töökohtadest tulevikus ning Rapla riigigümnaasiumi direktori Sirje Kautsaare kogemusi uue kooli loomisest. Kõik kuus koolimeeskonda said tunnistused DigiKiirendi programmi läbimise kohta. 

Õpetajate kogemus ja arvamused

Hagudi Põhikooli muusikaõpetaja Pilvi Pärnapuu: „Mina võtsin uudise DigiKiirendis osalemisest rõõmuga vastu. Olen alati tahtnud end digialaselt täiendada, näen, et selles vallas jään oma teadmiste ja oskustega õpilastele jalgu. Kõhklejaid õpetajate seas ma ei märganud, ei tulnud keegi kurtma, miks peame koolitusele minema. Eks eesmärk on ikka järjest oskuslikumalt rohkem digivahendeid kasutada tunnis. Näen, et tänapäeva lapsed on eriti siis hakkamist täis ja silmad lähevad särama, kui näevad, et täna saab midagi tahvelarvutis teha.“

Alu Kooli klassiõpetaja Marika Raudauk: „Päris ilma digivahenditeta tänapäeval enam ei tule toime. Lastele meeldib väga, kui saab projektori abil suurelt huvitavaid pilte vaadata. Nad oskavad ise minna internetti ja trükkida aadressi ning selle kaudu teste täita. Kindlasti tuleb lapsi õpetada internetti kasutama ja rääkida ka interneti ohtudest ning sellest, miks ei ole kasulik väga pikalt arvutis olla. Lihtsalt mängida oskavad nad kõik, kuid peab tutvustama, kuidas saab arvutit targalt ja enda jaoks kasulikult kasutada. Minu jaoks oli koolitusel uus Google Drive´i kaudu tööde koostamine ja saatmine kolleegidele, teadmised video tegemiste kohta, QR-koodi kasutamine, veebipõhise ristsõna koostamine ja mõttekaart. Palju tuli teha kodus iseseisvalt tööd, sest teemasid oli palju ja tunde kõige omandamiseks vähe. Oma tundides plaanin tulevikus kindlasti kasutusse võtta õppesisulisi mänge ja teste, proovime QR-koode, ristsõna ja ideekaartide koostamist.“

Risti Kooli inglise keele, vene keele, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Krista Kohtla:

„DigiKiirendi koolitustelt olen kõige rohkem kasu saanud erinevate õpikeskkondade ja äppidega tutvumisest. Testid, viktoriinid ja veebipõhised mängud on aidanud õppetunde teha rutiinivabamaks ning muutnud teadmiste omandamise õpilastele lõbusamaks ning mitmekesisemaks. Olen julgustanud õpilasi ka iseseisvalt neid keskkondi kasutama ning õppevahendeid looma, näiteks LearningAppsi keskkonnas. Väga suur abi oli Google Drive’i võimaluste tutvustamisest, eriti kolleegidega ühistöös kasutamisel. Julgustaksin koole ja õpetajaid DigiKiirendis osalema just seetõttu, et maha võtta hirme ning eelarvamusi digivahendite kasutamise ees õppetöös ning lisaks võimaldab see koolis luua õpetajate hulgas ühise arusaama koolis kasutatavatest digivahenditest.“

DigiKiirendi jätkub

Veebruaris alustavad DigiKiirendis 18 kooli Pärnumaalt, Viljandimaalt, Jõgevamaalt ja Lääne-Virumaalt. Sügisel alustavate koolide valik ja programmi kutsumine toimub märtsis-aprillis 2019.

Galerii lõpuürituselt 4.12.2018

Fotod DigiKiirendi lõpuürituselt. Fotode autor: Argo Tornik.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet