eTwinningu kool – tunnustus kogu kooliperele


Avaldaja:Madli Leikop07. Detsember 2018

„Õpetajate tunnustamine nende tehtud töö eest on olnud eTwinningu põhimõte algusest peale, projekte tunnustatakse nii kvaliteedimärgiga kui ka auhindadega,“ ütleb eTwinningu nõunik Anne Gilleran. „Nüüd on paras aeg tunnustada ka koole, kus eTwinning on edukalt lõimitud õppetöö hulka.“

eTwinningu kooli tiitel seab kooli eeskujuks teistele. „Tõeline kasu on tulevikus. Sellest tunnustusest kasvab välja võrgustik eTwinningu koolidest. Kooli ja eriti just koolijuhti tunnustatakse seeläbi kui liidrit digivaldkonnas ning innovatsioonis,“ rõhutab Anne Gilleran. "Kindlasti kaasneb eTwinnigu kooliks saamisega see, et kooli märgatakse rohkem nii riigi kui ka Euroopa tasandil.“
 
Miks peaks kandideerima?
 
- Et anda enda koolile Euroopa mõõde ning parem nähtavus kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.
- Saada tunnustust töö eest, mida õpetajad ja õpilased, kogu koolipere on eTwinninguga seoses teinud. 
- Et mõjutada hariduspoliitikat: teie kool muutub eeskujuks teistele koolidele ning hariduspoliitika elluviijatele kohalikul ning riiklikul tasandil.
 
NB! eTwinningu kooli märgisele kandideerimise ja avalduse täitmise viimane kuupäev on 15. veebruar 2019! 
 
NB! Kui teie kool vastab eTwinningu kooli märgise saamise tingimustele, kuid ükski teie kooli õpetaja, kes on eTwinningu kasutajaks registreeritud, pole saanud kutset eTwinningu kooli märki taotleda, siis palume pöörduda eTwinningu kasutajatoe poole (laura.vetik@hitsa.ee) hiljemalt 14. detsembriks 2018. Siis saame saata omapoolse päringu ja aidata kooli teekonnal eTwinningu kooli märgiseni. 
 
Kuidas eTwinningu kooli märgist taotleda
 
eTwinningu kooli märgist saab taotleda iga kool, kes vastab esitatud tingimustele. Hindamisprotsess on jagatud kaheks, esmalt kontrollitakse automaatselt, kas kool vastab kehtestatud tingimustele. 
- Kool peab vähemalt 2 aastat olnud eTwinningus registreeritud.
- Koolis peab olema vähemalt kaks eTwinningu projektitöös aktiivset õpetajat.
- Viimase kahe aasta jooksul on saadud kvaliteedimärk vähemalt ühe Euroopa eTwinningu projekti eest.
 
Esimese osa hindamisprotsessist teeb ära arvuti, alles seejärel teavitatakse õpetajaid ja koole, kes vastavad tingimustele ja saavad edasi minna hindamisprotsessi teise osaga.
 
Eneseanalüüsis tutvustatakse kooli tegevusi lähemalt
 
Hindamisprotsessi teise osa moodustab eneseanalüüs ning selleks peab iga kool kirjeldama ja tutvustama tegevusi, mida tehakse eTwinningu juurutamiseks oma koolis. 
 
1. eTwinning ja selle panus turvalise internetikasutuse populariseerimisse koolis. Kool peab näitama, mida on tehtud, et tõsta õpilaste/õpetajate teadlikkust targast ja turvalisest internetikasutusest. 
2. eTwinningu panus õppimis- ja õpetamismeetoditesse, interdistsiplinaarsesse õpetamisse ning projektitöösse. Kool peab tõestama, et kolme või enama õpetaja vahel on tihe koostöö eTwinningu tegevuste läbiviimisel. Samuti peab kool näitama, et vähemalt kaks gruppi õpilasi on seotud eTwinningu projektidega. 
3. eTwinningu mõju aktiivse ja strateegilise professionaalse arengu vahendina õpetajatele. Kaks õpetajat, kes eTwinningus on aktiivsed, peavad olema osalenud ka vähemalt ühel eTwinningu õppimisüritusel.
4. eTwinningu mõju kooli strateegilisele arengule. Kool peab ka avalikult näitama oma seotust eTwinninguga – eTwinningu logo või eTwinnigu kirjeldus peab olema kooli kodulehel või kooli tutvustavas brožüüris/dokumendis. eTwinningut tutvustav tegevus peab olema koolis või kohalikus kogukonnas toimunud samal aastal, mil tiitlit taotletakse. 
 
eTwinningu kooli märgist saab taotleda iga kooli töötaja, kuid lõpliku kinnituse taotlusele peab andma koolijuht. Kool saab oma taotlusele koheselt tagasisidet. Kui esimesel taotlemisel koolile tiitlit ei omistata, siis saab teha täiendusi oma taotlusesse ning ühe taotlusperioodi jooksul ka mitu korda kandideerida. 
 
Tunnustus anti esmakordselt välja 2018. aastal, mil märgise „eTwinningu kool“ pälvis 1211 kooli üle Euroopa. Tunnustati ka seitset Eesti kooli ja ühte lasteaeda: Haanja Kool, Kohtla-Järve Lasteaed Tareke, Luunja Keskkool, Martna Põhikool, Peetri Lasteaed-Põhikool, Põltsamaa Ühisgümnaasium, Rakvere Gümnaasium, Surju Põhikool.
 
Laura Vetik, eTwinningu projektijuht
 
 
Samal teemal: