KüberPähkli võistlus aitas leida noori küberkaitse talente


Avaldaja:Madli Leikop14. Jaanuar 2019

KüberPähkli 7.-12. klassidele suunatud koolivooru ja üleriigilise võistluse “CyberSecurity meets Robotex” eesmärgiks oli leida küberkaistse talente, kes oskavad valdkonna probleeme lahendada, mõtlevad kastist välja ning oskavad teha õigeid strateegilisi valikuid.

KüberPähkli võistlusel osales individuaalselt 52 kooli (~1000 õpilast) üle Eesti ja nendest 26 võistkonda soovisid edasi tulla ka "CyberSecurity meets Robotex” lõppvõistlusele Robotexil, saab lugeda Maarja Kirtsi artiklist Eesti Interneti Sihtasutuse kodulehelt. 

Koolivoorust selgus, et osalenud 1000 õpilaste hulgast oli talente 17%, kuid üldine oodatud õpilaste tase antud teemas oli pigem madal, mida kindlasti mõjutas ka ülesannete lahendamise ajafaktor. Õpilastele ei antud piisavalt aega ülesannete lahendamiseks, mis suunas neid tegema strateegilisi valikuid. 1/3 testis osalejatest on IT-huvilised ja 2/3 kõikidest vastajatest pidas antud küsimuste ja teemade enamat tutvustamist koolis oluliseks. 

Tulemuste analüüsimisel selgus, et tavalistel õpilastel tekkis ülesannete lahendamisel mitmeid muresid: julgus ülesandeid vahele jätta, kartus valesti vastata, oskamatus internetti enda heaks ära kasutada; abiks pakutud vihjeid ei soovitud kasutada, sest kardeti kaotada punkte. 

Samamoodi jäid tavalised õpilased oma vastustes pinnapealseks ning jätsid vahele küsimustele vastamise, mis oleks aidanud saada lisapunkte. Eelistatumad oleksid olnud valikvastused, kus eksimisvõimalus on madalam. Edukamad ülesanded olid valikvastustega terminite seletused, tundmatu kirja avamine/kustutamine ja veateatele vastuse leidmine.

Eelevale vastupidiselt käitusid koolivoorus aga talendid, kes valisid lahendamiseks strateegiliselt sobilikumad ülesanded, milles sai enam punkte või mis tundusid ajaliselt kiiresti tehtavad. Ülesandeid lahendati põhjalikult ehk kirjeldati ära kõikvõimalikud lahendused ja vastati kõikidele küsimustele, mis tagas edu. Talendid näitasid üles loovust vastuste leidmisel ja ka vastamisel. 

Loe artiklit täismahus!

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: