Koolid ja lasteaiad saavad ProgeTiigri programmi kaudu tehnoloogiaõppeks ligi 300 000 eurot


Avaldaja:Madli Leikop10. Mai 2019

Selgunud on Hariduse Infotehnoloogia SA ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvooru tulemused: tänavu saab 89 kooli ning 96 lasteaeda tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete ostmiseks toetust kokku 290 000 eurot.

3D modelleerimise ja robootikaseadmeid, droone jt uusi õppevahendeid jõuab kõigisse Eesti maakondadesse.

“Tänavu meieni jõudnud taotlused olid põhjalikult läbimõeldud,” ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum. “See teeb rõõmu – kui kõik on korralikult ette valmistatud, siis tõenäoliselt sujub ka seadmete rakendamine hästi. Samas tegi see hindamiskomisjonile valiku tegemise keeruliseks.”

“Koolid ja lasteaiad on lastele IT-oskuste õpetamist väga tõsiselt võtnud,” lisab Kristi Salum. “Tehnoloogiaõppest osa saavate õpilaste hulk on suur ning seadmeid on plaanis lõimida erinevatesse õppeainetesse. Rõõmustavalt palju oli näha ka koostööd teiste õppeasutuste ja huviringidega. Selle kõige põhjal tundub küll, et meie innovatiivsete õpetajate käe all on lastel kõik eeldused saada tulevikus loovateks innovaatoriteks.”

Ühtekokku laekus 399 taotlust. Kokku saab toetust 89 kooli ning 96 lasteaeda kogusummas 290 000 eurot ning positiivse vastuse saanud õppeasutusi on kõigis maakondades. 

Taotluste põhjal on suurenenud õppeasutuste huvi 3D-modelleerimise ja droonide vastu ning palju sooviti soetada ka HITSA haridusuuenduse piloteerimisprogrammi raames katsetatud tehnoloogiliste õppevahendeid.

Seadmete kasutuselevõtu toetamiseks töötatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel välja digitaalseid õppematerjale. Samuti korraldab Hariduse Infotehnoloogia SA koolitusi, et toetada õpetajaid seadmete kasutamisel. 

Lisainfo:

·         Toetust saanud koolid ja lasteaiad 

·         ProgeTiigri seadmete taotlusvooru tingimused

·         Fotod: ProgeTiigri programm

ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoorus said kõik alus- ja üldharidusasutused taotleda toetust robootika ja elektroonika-mehhaanika komplektide, 3D-printerite ning programmeeritavate droonide jms ostmiseks. Taotlusi laekus 212 koolist ja 187 lasteaiast, kogusummas üle 970 000 euro. Taotlusi hinnati toetuse kasutuseesmärgi, ulatuse ja tegevuskava alusel. Otsuse tegemisel võeti arvesse ka õpetajate kogemust, planeeritavat koostööd ja ristkasutust teiste haridusasutustega seadmete kasutamisel. Seadmete taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Hariduse Infotehnoloogia SA on riigi, ülikoolide ja IT ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet