Mikk Oad tuli uuesti ülikooli


Avaldaja:Madli Leikop29. Mai 2019

Mikk Oad on lõpetanud Tallinna Ülikoolis digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe. Kuna aga informaatikaõpetajaks pürgija saab ka teise magistrikraadi tasuta omandada, on Mikk tagasi ülikoolis.

„Pean tunnistama, et väga suuri ootusi mul enne uut algust polnud,“ nendib Mikk Oad. „Olen Tallinna Ülikoolis juba aastaid õppinud ning aimasin, kuidas õppimine siin välja näeb.“

Tema peamine soov oli saada rohkem praktilisi teadmisi õpetamise kasvatusteaduslikust poolest. „Siiani on mu ootused ka suurel määral täitunud,“ tunnistab Mikk. „Olen saanud palju näpunäiteid, kuidas tõsta õpilaste motivatsiooni ja kuidas ainetundi läbi viia.“

Teise eriala kõrvale

Digitehnoloogiate kiire arengu tõttu on informaatikaõpetajatest nii Eestis kui ka ülejäänud maailmas suur puudus. Kuna informaatika alaseid teadmisi lõimitakse aina enam teistesse ainetundidesse, sobib selle eriala magistrikraad hästi mõne juba olemasoleva õpetajakutse kõrvale, tõdeb Mikk.

Hea on ka see, et kohe esimesel magistriõppe aastal algavad praktikad, mis näitavad ära, kuidas töö koolis võiks hakata välja nägema.

Muidugi on motiveeriv ka see, et iga Tallinna Ülikoolis informaatikaõpetaja erialal õppiv magistrant saab korralikku õppetoetust – 300 eurot kuus. „Tallinna Ülikoolis olen just digitehnoloogiate instituuti jäänud ühelt poolt huvist tehnika ja arvutite vastu, teiselt poolt aga tunde tõttu, et siit omandatud teadmistega ei ole kartust nii praegusest kui ka tuleviku tööturust kasutuna kõrvale jääda,“ selgitab Mikk.

Õppijad juba töötavad

Omaette näitaja on seegi, et digitehnoloogiate instituudi üliõpilased on suuremalt jaolt juba enne kooli lõpetamist erialasele tööle läinud. Ühest küljest takistab see küll veidi kooli lõpetamist, aga teisalt näitab omandatava hariduse kasulikkust ja vajalikkust.

„Hindan kõrgelt ka digitehnoloogiate instituudi õppejõudude ja tugitöötajate vastutulelikkust ja inimlikkust,“ räägin Mikk. „Erinevad ülikoolielus ette tulevad probleemid saavad tavaliselt
kiire lahenduse.“ Mikk tunneb ka, et Eestis väärtustatakse õpetajaametit aina enam ning usub, et see aitab
kaasa õpetajate heaolule ning heale õhustikule koolides. „Õpetajaameti väärtustamine on ilmselt seotud ka tasustamisega, mis on viimasel ajal kulgenud tõusval suunal,“ tunnistab Mikk.

Tasu oleneb ka sellest, millist eriala õpetaja õpetab. Ning informaatikaõpetajad tasustatakse osades koolides kindlasti kõrgemalt. „Kui õpetamise soov on olemas, siis soovitan kindlasti just informaatikaõpetajaks tulla,“ lausub Mikk. „Sel puhul pole ka kartust peale kooli lõpetamist tööta jääda.“

Mikk Oad.jpg

Mikk Oad

Kooli ja tööga rahul

Koolis töötab Mikk Oad eelmise aasta oktoobrist. Talle meeldib kooli positiivne õhustik ja motiveeritud kolleegid, õpilased on samuti väga motiveeritud ning nendega on hea tööd teha. „Ma näen, et kool ise tahab tegeleda digipädevustega ja mulle väga meeldib, et arendustegevuses on piisavalt soovi selle nimel ka vaeva näha,“ lausub õpetaja. „Koolil on huvi, et õpilastel oleks lõpetades piisavalt oskusi moodsal tööturul hakkama saada. See on õppiva magistrandi vaatenurgast väga motiveeriv keskkond, kus oma värskeid oskusi ja teadmisi rakendada.“

Tallinna Ülikooli informaatikaõpetaja erialale astumiseks ootab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut kandidaatide avaldusi alates 20. juunist infosüsteemis SAIS. Tutvu erialaga lähemalt: https://www.tlu.ee/informaatika%C3%B5petaja

Allikas: TLÜ digitehnoloogiate instituut

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet