17 kooli parandas DigiKiirendi programmis oma digioskusi


Avaldaja:Madli Leikop07. Juuni 2019

Juuni esimesel nädalal, 4. kuni 6. juunini toimusid Sõmerus, Vändras ja Palamusel HITSA DigiKiirendi arenguprogrammi lõpuüritused. Tunnistused anti kätte 17-le Eesti kooli meeskonnale, kes nelja kuu vältel oma digioskusi parandasid.

Hariduse Infotehnoloogia SA arenguprogrammis lõid kaasa koolid Lääne-Virumaalt, Pärnu-, Viljandi- ja Jõgevamaalt.

“Püüame programmi kohandada iga kooli vajadustele vastavaks ja nii on koolituste teemad kooliti mõnevõrra erinevad," ütles programmi juht Kairi Burnaševa. "Meil on hea meel, et programmi vältel on koolides suurenenud meeskonnatunne ja õpetajate soov digivahendeid katsetada ning üksteiselt õppida.”

Üheskoos õppisid õpetajad ja koolijuhid, kuidas digivahendeid oskuslikult õppetöös kasutada ja nii õpilaste oskusi arendada. Kätt said osalejad proovida nii õppematerjalide loomisel, testide ettevalmistamisel kui ka digiturvalisuse teemaga seotud ülesannete lahendamisel.

Iga kool tegi ka oma projekti. Näiteks alustas mitu kooli digikohvikute traditsiooniga, õpilastest said õpetajate IT-abilised, loodi õpetajate-õpilaste ühistööna oma piirkonna digitaalne koduloo-kogumik.

Loe selle kohta täpsemalt Koolielu artiklitest "IT-tugi õpetajatele IT-huviliste õpilaste näol võiks olla igas koolis" ja "DigiKiirendi mõjuks hästi igale koolile".

Augusti lõpus alustavad DigiKiirendi programmis 13 uut kooli Tartu-, Põlva- ja Võrumaalt.

DigiKiirendi arenguprogrammi viib aastatel 2019 kuni 2020 ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Aastail 2018 kuni 2020 saab DigiKiirendis hoogu juurde juba 60 kooli üle Eesti.

Foto: Unsplash, Rodion Kutsaev

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet