"Võrgustik võrgutab": gümnasistid esitlevad oma informaatika arendusprojekte


Avaldaja:Madli Leikop05. November 2019

5. detsembril toimub taas HITSA "Võrgustik võrgutab" seminar, mis tänavu keskendub gümnaasiumi informaatika ainekavale.

Seminari moto on "Elu on kool ja probleemid selle õppekava" (Rick Warren) ja muu hulgas kuuleb Artise kinos toimuval üritusel gümnaasiuminoorte endi käest, milliseid elulisi probleeme nad informaatika arendusprojekti raames lahendasid ning kuidas see õnnestus. 

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Ürituse ajakava ja esinejad avalikustame jooksvalt HITSA vastaval lehel ja Facebookis.

"Tehnoloogiaettevõtted Helmes, Playtech ja Cleveron otsivad pidevalt uusi töötajaid ametikohtadele, mis võiks väga hästi olla jõukohased ka nutikamale gümnaasiumilõpetajale," ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum (EPL, 15.9.2019). "Vaja oleks vaid, et noored saaks koolist kaasa esialgsed teadmised programmeerimisest."

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk ongi anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt oma IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele.

VÕRGUSTIK VÕRGUTAB: GÜMNAASIUMI INFORMAATIKA

5. detsember 2019 kl 9.30-16, kino Artis, Tallinn

Registreeru seminarile siin.

võrgustik võrgutab 2019.png

Ootame seminarile koolijuhte, informaatikaõpetajaid ja haridustehnolooge, aga ka kõiki teisi, kellele teema huvi pakub. Seminar on tasuta, kuid osalemiseks tuleb registreeruda. 

Seminarist tehakse ka otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav.

Kontakt:
Kristi Salum
HITSA ProgeTiigri programmi juht
kristi.salum@hitsa.ee

Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2017–2018. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. HITSA poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. 

Foto: Photo by Franck V. on Unsplash 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet