eTwinningu multiprojektidega saab liituda veel kolm kuud


Avaldaja:Madli Leikop21. Jaanuar 2020

Õpetajaid ja õpilasi oodatakse veel kuni aprillini liituma nelja erineva eTwinningu multiprojektiga, mis pakuvad õpilastele põnevaid ülesandeid ning rikastavad ainetundi.

Multiprojektid alustasid möödunud aasta oktoobris. Liitujaid on seni juba toredalt palju, aga küll ei tee küllale liiga ja tuletame meelde, et veel jõuate! 

MIS ON MULTIPROJEKT?

eTwinningu multiprojekt on sisult ja vormilt lihtne õpiprojekt, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Projektid aitavad arendada meeskonnatöö oskust, loovust ja probleemide lahendamise oskust, lisaks leiab õpetaja ideid uuteks töövahenditeks. Multiprojektiga liitumiseks tuleb õpetajal end eTwinningu kasutajaks registreerida ja võtta ühendust projekti algatajaga. Liituda saab iga alus-, üld- ja kutsehariduse õpetaja. Oodatud on ka õpetajaid, kel puudub eTwinningu kogemus. Multiprojektid leiate eTwinning Live keskkonnast ja need on järgmised: 

Alus- ja algharidusele suunatud multiprojekt 2019/20 “Tvinnime sõpradeks”. Koordinaatorid: Leila Lehtmets, Terje Mägi, Ene Kruzman.

Humanitaarainetele suunatud multiprojekt 2019/20 “Tvinnime keeletunnid põnevamaks”. Koordinaatorid: Margit Laidvee, Ere Tumm.

Tehnoloogiateemaline multiprojekt 2019/20 “Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse”. Koordinaatorid: Aimi Jõesalu, Petri Asperk.

Keeleõppele suunatud multiprojekt 2019/20 “Mina-sina-meie/я-ты-мы”. Koordinaatorid: Signe Reidla, Ingrid Maadvere.

KAHEST MULTIPROJEKTIST LÄHEMALT

Vastseliina Gümnaasiumi klassiõpetaja Terje Mägi:

Sel õppeaastal alustasime koos Leila Lehtmetsa ja Ene Kruzmaniga multiprojekti „Tvinnime sõpradeks“. Projekti käigus saame uute eTwinnijatega tuttavaks, tutvustame oma kooli/lasteaeda, samuti kodukohta.

Iga kuu alguses avaldame uue põneva ülesande eTwinningu projektilehel: lapsed saavad filmida, joonistada, pildistada; nad õpivad kasutama uusi tehnoloogilisi vahendeid, arendavad sotsiaalseid, meeskonnatöö- ja digioskusi. Detsembrikuu ülesanne oli laulda oma rühmaga jõululaul, see filmida ja lisada eTwinningu interaktiivsele tahvlile. Valmis ühine jõululaulude online tahvel.

Jaanuarikuu ülesande eesmärk on anda lapsele küsimustiku täitmise esimene kogemus. Rühma/klassi ankeedi täidavad rühmad ühiselt, et laps mõistaks, mis on küsitlus ja kuidas küsimustele vastatakse. Küsitlusega saame teada põnevaid andmeid: kas meie projektis osalevad lapsed elavad maal või linnas, mis on laste lemmikõppeaine või seda, millise nimega lapsi meie multiprojektist kõige rohkem osa võtab. Küsitluse tulemused avaldame aprillis ning lapsed saavad andmeid ise analüüsida (nt kas küsitluses osales rohkem poisse või tüdrukuid jm).

Hetkel on projektiga liitunud 36 õpetajat üe Eesti. Multiprojekti eesmärk on pakkuda õppeaasta jooksul lastele põnevaid, õpetuslikke ja loovust arendavaid ülesandeid ning näidata, mida tehakse teistes õppeasutustes. Tahame kaasata eTwinningusse uusi õpetajaid, mis on meil ka hästi õnnestunud. 

Projektiga saavad ühineda kõik õpetajad, kellel on soovi tuua õppetöösse põnevust, meeskonnatööd ja uusi tehnoloogilisi vahendeid ning õppida üksteiselt midagi uut. Partnerid oleme leidnud oma kolleegide hulgast üle Eesti. On neid, kes on varem osalenud eTwinningu projektis, aga üle pooltele on see esimene eTwinningu projekt. 

Projektiga saab liituda kuni 30. aprillini. Selleks ajaks kõik ülesanded täitnud projektipartnerite vahel valib žürii võitja, kes saab ka auhinna.

Eelmisel aastal juhendasin kolme eTwinningu multiprojekti: „Aknast välja“ (https://live.etwinning.net/projects/project/194432), „Tantsivad kooliasjad“ (https://live.etwinning.net/projects/project/194434), „Loodus koolimajas“ (https://live.etwinning.net/projects/project/184525). 

Valmisid suurepärased kollaažid sellest, mis jääb koolimaja aknast väljapoole. Kooliasjad pandi tantsima multifilmina ja need olid tõelised meistriteosed! Kolmandas projektis pildistasime koolimajas olevaid taimi, uurisime nende nimed välja ning koostasime fotokollaažid. Õpilasetele väga meeldisid kõik projektid, kuna õpptunnid muutusid palju põnevamaks. 

Luunja Keskkooli võõrkeeleõpetaja Margit Laidvee: 

Sel õppeaastal olen seotud multiprojektiga ,,Tvinnime keeletunnid põnevamaks!". Oktoobrist aprillini kestev projekt annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse muuta oma võõrkeeletunnid põnevamaks. Samuti on see hea võimalus rakendada võõrkeeletundides muutuva õpikäsituse põhimõtteid. Multiprojektiga saab ühineda endale sobival ajal ja osa võib võtta ka ainult ühe kuu ülesandest. 

Projektiga on liitunud 22 õpetajat, kes peamiselt õpetavad võõrkeeli. Tore on näha, et järjest tekib juurde õpetajaid, kes täidavad oma õpilastega ülesandeid igakuiselt. Projekti ,,Tvinnime keeletunnid põnevamaks!" olen tutvustanud ka võõrkeeleõpetajate liidu sügiskonverentsil. 

Sel aastal on multiprojektide ülesehitus teistsugune kui mullu: projektid on valdkondade kaupa ning kõnetavad rohkem kitsamaid valdkondi. Mulle endale väga meeldib, et ei ole kohustust osaleda kõikides tegevustes ning õpetaja saab vabalt valida liitumisaja või sobivad ülesanded. Multiprojektis ja üldse projektides osalemine meeldib õpilastele väga, sest see toob igapäevaellu vaheldust ning saab õppida keelt ja arendada digipädevusi erinevate programmide kaudu. Kui esmaspäeval 7.tunniks on minu 7. klassi õpilased juba väsinud, siis projektülesanded löövad alati neil silmad särama. 

Olen kohanud paljusid õpetajaid, kes tahaks küll osaleda rahvusvahelistes projektides, kuid peavad oma arvutikasutus- või keeleoskust mittepiisavaks. Multiprojektid on hea võimalus projektitööga alustamiseks, sest ülesanded on lihtsad ja jõukohased ka algajatele. 

eTwinningu projekte saab väga edukalt integreerida õppetöösse. Rahvusvaheline projektitöö pakub õpilastele suurt huvi ja motiveerib neid. Suhtlemine eakaaslastega võimaldab panna proovile oma arvutikasutus- ja võõrkeeleoskuse ning annab hea meeskonnatööoskuse. 

front_578365.jpg

eTwinning on platvorm ja koostöövõrgustik Euroopa õpetajatele, sellega saavad liituda kõik Eesti alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad. Programm pakub uudseid ideid ja võimalust jagada õpetamiskogemusi kolleegidega Eestist ja välismaalt ning turvalist platvormi, et õpetajad koos oma õpilastega saaksid läbi viia õpiprojekte teiste koolide ja klassidega.

Photo by Hannah Rodrigo on Unsplash

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet