Parimad eTwinningu projektid taas teada, esikoht läks Narva lasteaiale Põngerjas


Avaldaja:Madli Leikop13. Juuni 2020

Reedel, 12. juunil tähistati veebiüritusel eTwinningu õppeaasta lõppu ning kuulutati välja Eesti parimad eTwinningu projektid 2020. Võitjaks tuli Narva lasteaia Põngerjas projekt “Small Scientists Across Europe” (“Väikesed teadlased üle Euroopa”) õpetaja Natalja Varkki juhendamisel.

Võiduprojekti kohta ütlesid projektivõistluse hindajad üksmeelselt: “Suurepärane!” See Erasmus+ projekt suunas väikseid õppijaid uurima ja tajuma maailma läbi teaduslike selgituste. Projekti iseloomustas väga hea ülevaade partnerkoolide tegevustest ja partnerkoolide kohtumistest ning hästi organiseeritud Twinspace. Tänavusel Euroopa eTwinningu projektivõistlusel sai “Small Scientists Across Europe” 2. koha.

etwinning58.jpg

Natalja Varkki sõnas, et kuna teadus üldiselt on abstraktne teema, siis tuttavate elementide nagu maa, õhk, tuli ja vesi kaudu viidi lapsed teadusele lähemale. Katsed toimusid nii ruumis kui õues ja üks laps ütles projekti lõpus, et tema uus õpetaja ongi loodus. 

2. kohta sai projekt “Women who changed the world” (“Naised, kes muutsid maailma”), juhendaja õpetaja Terje Mägi Vastseliina Gümnaasiumist.

Tegemist on projektiga, mis annab õpilastele teadmise, et meie igaühe arvamus on tähtis ning seda tuleb välja öelda. Eksperdid leidsid, et tegu on hea ja kasuliku projektiga. Selgelt oli näha riikide vahelist koostööd ja rahvusvahelisi meeskondi. Teema on väga põnev ja väljakutsuv. Eesmärk oli õppida ja jagada infot eri riikide naiste kohta, kes on midagi ühiskonna parandamiseks teinud; uuriti meeste ja naiste soolist võrdõiguslikkust oma piirkonnas ja riigis, arendati inglise keelt nii kõnes kui kirjas ning muidugi IT-oskusi. Ära märgiti ka võtmepädevuste arendamist ning tagasiside ja kokkuvõtete tegemist. 

etwinning57.jpg

3. koha sai projekt “Let’s interact by making maps!” (“Maakaartide tegemine aitab ühiselt toimida”), juhendaja õpetaja Ülle Kreos Kuressaare Vanalinna Koolist.

Selle projekti märksõnadeks on tugevad koostöised tegvused. Partnerite hulgas esines küll väljalangemisi, kuid projekt viidi ikka edukalt lõpuni.

Ekspertide arvamus: projekti eesmärk oli lihtsate koostöökaartide kaudu vahetada teavet erinevate Euroopa riikide ja kodulinnade kohta. Igal kuul koostati üks kuni viis põhikaarti, kuhu iga osalev kool laadis üles oma teabe (tekst, pilt, video jne). Koostati palju interaktiivseid Euroopa kaarte, näiteks topograafia, kliima, veevarude, tööstuse ja põllumajanduse, reostuse, taimestiku ja loomastiku, kultuuri ja keele, mälestusmärkide ja vaatamisväärsuste kohta. Projekti tugevus on hea planeerimine, internetiturvalisuse reeglite lisamine ja põhjalik tagasiside. 

Veebiüritusel tehti kokkuvõtteid eTwinningu aastast

eTwinningu projektijuht Laura Vetik sõnas veebiürituse sissejuhatuseks, et eTwinningu õpetajad olid distantsõppe ajal väga tublid ja nagu arvata võiski, aitasid eTwinningust saadud teadmised distantsõpet paremini korraldada, üleminek oli eTwinningu õpetajatel lihtsam ja ladusam. 

Laura Vetik tõi välja, et Eesti eTwinningul oli väga edukas aasta keerulisele olukorrale vaatamata. Eestis liitus sel õppeaastal eTwinninguga pea 500 õpetajat, 15% rohkem kui eelnevatel aastatel, ja loodud on 300 projekti. Suur osa eTwinningu populaarsuse kasvus on kindlasti eTwinningu mentoritel, kes on teinud nii koolitusi kui igapäevaselt toetanud-innustanud kolleege rahvusvahelise projektitööga tegelema. Eraldi võiks välja tuua eTwinningu multiprojektid, kus mentorite osa on olnud väga oluline. eTwinningu multiprojekt on sisult ja vormilt lihtne õpiprojekt, milles võivad osaleda kõik õpetajad oma õpilastega. Projektid aitavad arendada meeskonnatöö oskust, loovust ja probleemide lahendamise oskust, lisaks leiab õpetaja ideid uuteks töövahenditeks.

Tänavuste multiprojektide kohta saab lähemalt lugeda Koolielu artiklitest: https://koolielu.ee/info/readnews/581606/inspiratsiooni-ja-praktilisi-ideid-etwinningu-multiprojektidest  ja https://koolielu.ee/info/readnews/581700/inspiratsiooni-ja-praktilisi-ideid-etwinningu-multiprojektidest-ii

Eksperdid leiavad, et projektide kvaliteet on oluliselt tõusnud

eTwinningu aasta keskendus seekord kliima- ja keskkonnateemale. Ka paljud projektid olid just sellega seotud. Ekspertide arvamusi võistlusele esitatud projektidest: projektide kvaliteet on oluliselt tõusnud; konkreetselt ja selgelt on kirja pandud projekti(de) eesmärgid; kõik projektid, millele omistati kvaliteedimärk, on seda ka tõesti väärt; oli märgata eTwinnigu positiivset mõju distantsõppele; Eesti eTwinningu õpetaja on töökas ja kohusetundlik; eTwinningu projektide hindamismudel töötab hästi ja mõjutab projektide kvaliteeti. 

Seitse eripreemiat

Lisaks esikolmikule anti välja ka seitse eripreemiat. 

Parim keskkonnateemaline projekt “Plastic Free Baltic Sea” (“Plastikuvaba Balti meri”), juhendaja õpetaja Ere Tumm Võru Kreutzwaldi Koolist. 

See projekt koondab õpetajaid ja õpilasi meie lähinaabrusest. Projekti teema on tore ja väga oluline. Projekti partnerid leiti eTwinningu kontaktseminaril. Projektis osalesid erineva vanusega õpilased, mis võimaldas üksteiselt õppimist. 

Eksperdid on öelnud: tore idee oli projekti kaks maskotti. Üks nendest küll ei jõudnud Soomest kaugemale, kuid Soome õpilased on kindlasti rõõmsad lestakala Peppa üle. Projektis oli mitmeid toredaid tegevusi. Meeldis, et projekti tutvustati kodus ka vanematele.

Parim kogukonda kaasav projekt “Our forests, our life”  (“Meie metsad, meie elu”), juhendaja õpetaja Larissa Anufrieva Narva Lasteaiast Põngerjas. 

Ka see projekt keskendub keskkonnateemale. Projektis osales seitse õppeasutust. Eriti tore oli see, et õpilased suhtlesid üksteisega veebikohtumistel.

Eksperdid on öelnud: suure hulga partneritega väga hästi õnnestunud projekt, kus tehakse ühiselt püstitatud ülesandeid seotult looduse ja IT-ga. Lisaks on kaasatud lapsevanemad, aktiivselt on tegeletud levitustööga. Tegemist on projektiga, mis sisaldab väiksemaid projekte  ja on väga hea näide, kuidas lõimida eTwinningut õppetöösse. Ülesanded olid huvitavad ja loovad. Väga palju on näiteid õpilaste töödest. 

Parim IT-teadlikkuse tõstmise projekt on “iPads School Learning for the Future” ("iPadid koolis tulevikuõppeks"), juhendaja õpetaja Mari Tõnisson Tartu Hiie Koolist.       

Hea näide Erasmus+ projektist, mis toimis edukalt ka distantsõppe perioodil.
Eksperdid on öelnud:  projektis keskendutakse kaasaegse tehnoloogia (eelkõige iPadide) kasutamisele koolis. Projekt on põhjalikult planeeritud ja ülesanded jagatud. Eesmärgid on sõnastatud väga hästi. Twinspace´is on kogu tegevus väga hästi kajastatud. 

Igati eeskujulik Erasmus+ projekt, mis kasutab väga oskuslikut Twinspace´i. Näha on, et tegevused on meeldinud õpilastele ning õpetajate poolt loodud äpikogu väärib laiemat tutvustust.
    
Parim lasteaia projekt on  “Towards a Sustainable World”, juhendaja õpetaja Ene Kruzman Kohtla-Järve lasteaiast Tareke.    

See projekt on hea näide hästi läbi viidud keskkonnateemalisest projektist, kus Eesti partner on üks projekti algatajatest. Partnerite mitmekesisus andis õppijatele hea võrdlusmomendi keskkonnaprobleemidest maailmas.

Eksperdid on öelnud: projekti tegevused on mitmekesised. On koostatud selge plaan ja jagatud ülesanded. Projekti käigus toimus eelhindamine ja järelhindamine. Twinspace selge ja loogilise ülesehitusega. 

Parim keeleprojekt “Different ways to say hello” (“Kuidas öelda “Tere!””), juhendajad Ave Kartau ja Signe Reidla Surju Põhikoolist

Projekti märksõnadeks on lihtsus ja loogilisus. 

Eksperdid on öelnud: väga tore  ja lihtne projekt. Eesti on algataja ja liitunud 15 riiki. Väga hästi organiseeritud Twinspace. Sellest võinuks tulla üliäge projekt, kuid esiletõstmist väärib see, et Eesti koolid on teinud suurepärast tööd ning kõrgelt hinnatav on suurepärane oma kooli sisene koostöö nii õpilaste kui õpetajate vahel. Hea idee oli ka projektipartnerite keeltes sarnasusi leida.     

Parim Erasmus+ ja eTwinningu koostöö projekt: “Read and write together to travel through the 21st-Century Europe” (“Kirjutame ja loeme koos, et reisida läbi 21. sajandi Euroopa”). Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist olid juhendajad õpetajad Reene Tammearu, Kristi Treial, Kadri Vaher, Signe Leht, Tiiu Kiveste, Lemme Sulaoja, Katrin Kurvits, Liina Õmblus, Liis Raal-Virks.

Tegemist on projektiga, kus on tunda suurepärast koostööd, nii rahvusvahelisel tasemel kui ka oma koolimeeskonna tasemel.

Eksperdid on öelnud: väga hea näide, kuidas Erasmus+ projekti raames on võimalik teha ka väga hea eTwinningu projekt. Twinspace on väga hästi ja loogiliselt üles ehitatud. Partnerid on panustanud võrdselt ning väga hästi on välja toodud projekti tegevused ning tulemus. Samuti on tagasiside põhjalik ja mitmekülgne.

Eripreemia "Mõjukaim eTwinningu projekt": “Our Green European Town”  (“Meie roheline Europpa linn”). Pärnu Ühisgümnaasiumist õpetajad Marika Ristmäe, Anne-Maarja Tammaru, Kersti Jürgenson, Kadri Kõrre, Sarmite Tammekivi, Eve Popp, Liis Raal-Virks.

Tegemist on projektiga, mis andis õpilastele võimaluse kaasa rääkida ja arutleda kogukonda puudutavates teemades.

Eksperdid on öelnud: Erasmus+ projekt. Väga hea ülevaade projekti tegevustest ja kohtumistest. Valminud eRaamat tutvustab projekitegevusi. Väga hästi on kasutatud foorumite osa. 

Reaalne projekti tulem on see, et õpilased on esitanud oma nägemuse, kuidas linnaruumi muuta.

Projekte hindasid kogenud õpetajad ja eTwinningu eksperdid Meeri Sild, Mari Tõnisson, Ingrid Maadvere, Varje Tipp, Laine Aluoja. Hinnati projektide pedagoogilist uuenduslikkust, projektitöö lõimimine õppekavaga, suhtlemist ja infovahetust partnerkooliga, koostööd partnerkoolide vahel, aga ka tehnoloogia kasutamist ning projekti tulemusi ja mõju.

eTwinning on rahvusvahelise koostöö programm koolidele, mis annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada ning õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides osaleda. eTwinningu võrgustikku kuulub ligi 700 000 õpetajat 44 riigist, Eestist on eTwinningusse kaasatud iga viies õpetaja. Koostöö tegemiseks on õpetajatele loodud ühine veebiplatvorm. 

etwinninglopuyritus.jpg

        

Haridus- ja Noorteamet