Tallinna Pae Gümnaasiumis toimub konverents "Õpilaste digipädevuste arendamine"


Avaldaja:Madli Leikop07. Märts 2017

5. aprillil toimub Tallinna Pae Gümnaasiumis konverents Tallinna vene õppekeelega koolide õpetajatele, kus saab täiendada oma teadmisi robootikast ja IT-st üldisemalt.

Konverents toimub koostöös Tallinna Haridusameti, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Ehte Gümnaasiumi ja Vene Kesklinna Gümnaasiumiga. Täpsem päevakava ja registreerimisinfo manuses.  Teabekiri EST.pdf

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet