Uuring IKT-haridusest lasteaedades ja üldhariduskoolides


Avaldaja:Madli Leikop03. Mai 2017

HITSA kutsub õpetajaid, koolijuhte, haridustehnolooge ja kõiki teisi huvilisi 16. mail toimuvale digioskuste õpetamise uuringu esitlusele.

HITSA eestvedamisel viis Poliitikauuringute Keskus Praxis läbi uuringu „IKT-haridusest: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused lasteaias ja üldhariduskoolis“, mis kaardistas Eesti lasteaedade ja üldhariduskoolide IKT huviringid ning õppekavades kirjeldatud digioskused, tegi ülevaate digioskuste lõimimisest õppeprotsessis ning uuris, millised on õpetajate võimalused ja oskused juurutada muutunud õpikäsitust ning arendada õppijate digioskusi. Esmakordselt on nii põhjalikult kaardistatud infotehnoloogia õpetamine meie haridusasutustes.

Uuringutulemuste tutvustamisele järgneb tulevikku vaatav arutelu teemal, kas ja mida peaks meie hariduspoliitikas muutma, et soodustada digioskuste arendamist õppetöös. Paneelis saavad sõna õpetajate ja õpilaste esindajad koos teiste valdkonna ekspertidega, kaasa saab rääkida ka publik. Tutvu kavaga siin

Esitlus toimub 16. mail kell 15–17 Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4C, Tallinn). Kuna kohtade arv on piiratud, siis palume huvilistel registreeruda hiljemalt 12. maiks!

Uuring viidi läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: