Kuidas teha loodus- ja reaalainete õpetamist põnevamaks ning elulisemaks


Avaldaja:Madli Leikop22. September 2017

Rahvusvahelise projekti MOOC-ODL raames on loodud tasuta veebikursusi, mida loodus- ja reaalainete õpetajad saavad tundide läbiviimiseks ning iseseisva õppe korraldamiseks kasutada. Lisaks saab projekti raames loodud keskkonnas ka ise kerge vaevaga veebikursuseid luua.

HITSA toel osalevad eesti õpetajad alates 2015. aastast Erasmus+ projektis Open Discovery of STEM Laboratories (ODL), mis aitab tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning tutvustab võimalusi nende kasutuselevõtuks teadus-, tehnoloogia- ning inseneriainete ja matemaatika ehk STEM-ainete õpetamisel. 

Projekti raames on valminud veebikeskkond, kus saab luua väikesele õpperühmale suunatud avatud veebikursuseid ehk mikro-MOOCe. Nende loomisel saab kasutada muuhulgas näiteks virtuaal- ja kauglaboreid, mis lisavad kursustele interaktiivsust, aitavad õpilastel elulisi probleemülesandeid lahendada ning seeläbi ka huvi STEM-ainete vastu tõsta. Mikro-MOOCe saab kasutada nii klassiruumis õpetaja otsesel juhendamisel kui ka iseseisvas õppes. 

Projektis osaleb viis riiki, lisaks Eestile ka Leedu, Itaalia, Hispaania ja Kreeka. Kahe aasta jooksul on valminud mitmeid mikro-MOOCe, mis on tasuta kättesaadavad aadressil http://moocspace.odl.deusto.es/. Kursuste täismahus vaatamiseks on vajalik end kasutajaks registreerida. Kuigi keskkond on ingliskeelne, leiab sealt ka mitmeid eestikeelseid veebikursuseid. 

Igal õpetajal on võimalus ka ise oma mikro-MOOC luua, selleks tuleb alustada veebilehelt http://studio.moocspace.odl.deusto.es/, kust leiab samm-sammulise juhendi kursuse loomiseks. 
Projekt on suunatud loodus- ja reaalainete õpetajatele ja kolmanda kooliastme ning gümnaasiumi õpilastele, kuid põnevaid avatud õppematerjale ja veebipõhiseid laboreid saavad kasutada ka kõik teised huvilised. 
Projektis osalenud õpetajad tutvustavad projektis valminud veebikursuste kasutamisvõimalusi STEM-ainetes 25. oktoobril Tallinna Reaalkoolis toimuval IKT sügiskonverentsil. 

Loe lähemalt: http://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/mooc-odl.

Samal teemal: