Muljeid eTwinningu Rooma konverentsilt


Avaldaja:Madli Leikop24. Mai 2018

Võru Kreutzwaldi Kooli direktor Kaider Vardja ja inglise keele õpetaja Marju Purge osalesid 14.–16. maini Roomas rahvusvahelisel eTwinningu konverentsil “Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing”. Konverentsi eesmärk oli tunnustada koolide tööd eTwinningus.

14.–16. mail toimus Roomas rahvusvaheline eTwinningu konverents “Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing”, millest oli meil võimalik osa saada. 

Konverentsist võttis osa 250 osalejat 35 riigist, kaasa arvatud ka nendest riikidest, mis ei kuulu veel Euroopa Liitu, näiteks Armeenia, Gruusia, Ukraina, Moldaavia ning Aserbaidžaan. 

Konverentsi avasõnad öeldi Itaalia haridusministeeriumi osakonnajuhataja Carmela Palumbo ja Erasmus+ riikliku büroo koordinaatori Sara Pagliai poolt, kes rõhutas, et konverents toimub hetkel, kui järgmiseks seitsmeks aastaks on esitamisel kaks korda suurem eelarve eTwinningu tegevuste rahastamiseks. 

Konverentsi eesmärgiks oli tunnustada koolide tööd eTwinningu alal ning innustada neid jagama oma kogemusi teiste koolidega nii oma piirkonnas kui ka kaugemal. 

Cecile Le Clercq Euroopa Komisjonist rääkis eTwinningu tähtsusest kooli poliitika kujundamisel Euroopa tasemel ning muutustest õpikäsitustes. Ta rõhutas, et eTwinning on tõhusaks vahendiks õpetajate professionaalsuse tõstmisel, sest see arendab erinevaid kompetentse  ning jätkuvalt otsitakse  edasisi võimalusi õpiränneteks eTwinningu projektide raames. 

Patricia Wastiau Euroopa koolivõrgustiku uurimiskeskusest rääkis, kuidas tugevdada eTwinningu koole läbi jagatud juhtimisvõtete ning rõhutas, et jagatud juhtimisse on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui ka kooli kogukond. Me elame ajastul, kus edu võti ei ole enam ühe inimese käes, vaid sõltub kogukonnast ning see muudab tegutsemise palju komplitseeritumaks. Me peame ellu rakendama muutuva dünaamikaga uusi õpipraktikaid. Me õpetame õpilasi, kes tahavad aktiivselt tegutseda ja ka vastutust võtta, saada osa tõelisest elust ning meie ülesanne on neile vajadustele vastata. Samas on oluline ka jagada juhtimist koolis. eTwinningu tegevuste juhtimiseks peaks olema koolis moodustatud meeskond, kes hoolitseb selle eest, et kogemus saaks jagatud ka teiste õpetajatega koolis. Kooli juhtkonna roll on toetada omakorda seda meeskonda ja võimaldada head tingimused eTwinningu tööks. 

Psühholoogiaprofessor Paul Downs Dublini Ülikoolist arutles selle üle, kuidas eTwinning saaks abiks olla kaasavas hariduses. eTwinning on vahend, millega saab lahendada erinevaid suhtlemisprobleeme – näiteks üksindus või suhtlemisfoobia. eTwinningu tegevused aitavad õpilastel arendada koostöövõimet ja suhtlemist. Ka koolikiusamine on ju tegelikult suhtlemisprobleem. Kui õpetaja loob koostööd toetava atmosfääri klassis, siis ei toimu kiusamist. Lisaks saab veel algatada erinevaid vajalikke temaatilisi projekte, näiteks “Uni ja magamine”. eTwinning võimaldab õpilastel olla ka aktiivne õppimisprotsessis. 

Paul Downs esitas kõigile mõtlemiseks küsimuse, kuidas me saaksime lapsevanemaid eTwinningu tegevustesse kaasata. Kindlasti saavad vanemad aidata oma lapsi eTwinningu tegevuste sooritamisel, aga miks mitte kutsuda nad ka projektitulemuste esitlemisele. Võib-olla saab teha projekti, kus ka vanematel on oma kindel  ülesanne? 
Teisipäev oli erinevate paralleelsete töötubade päev, kus pidime eelnevalt valikud tegema. Päev lõppes kõikide jaoks töötoaga, kus pidime koostama plaani, kuidas edasi tegutseda. Mis on edasise tegevuse eesmärgid ja millised tegevused aitavad neid täide viia. 

Ühe veendumuse saime küll kindlalt: eTwinning on suurepärane vahend koostöö, innovatsiooni ja õppijakeskse õpikäsituse juurutamiseks oma koolis ja vajalik on projektitulemusi jagada kolleegide ning kogukonnaga. 

Marju Purge 
Kaider Vardja 
Võru Kreutzwaldi Kool 

Foto: Unsplash, Aaron Burden

Samal teemal: