Startisid ProgeTiigri saadikud


Avaldaja:Madli Leikop14. Juuni 2019

Et kõigil õpilastel olenemata elukohast oleks võimalus oma kodukandis IT-õpet saada, alustasid 2019. aasta kevadel Eesti maakondades tööd HITSA ProgeTiigri programmi piirkondlikud nõustajad.

26-l ProgeTiigri saadikul on seljataga esimesed aktiivsed töönädalad. Alustuseks kaardistasid nõustajad oma maakonna koolide ja lasteaedade võimalused ja vajadused, et oleks kergem neile süvendatud IT-õppe juurutamisel tuge pakkuda. Toimunud on mitmed info- ja koolituspäevad ning esimesed soovijad on saanud nõustajatelt ka individuaalset abi.

ProgeTiiger. Paremalt programmijuht Kristi Salum ja assistent Kristine Asu_block.jpg

Üritustel tunneb ProgeTiigri saadikud ära tiigrisärgi järgi. Pildil ProgeTiigri programmijuht Kristi Salum (paremal) ja assistent Kristine Asu. 

Koolid ja lasteaiad leiavad neile lähima ProgeTiigri saadiku kontaktid HITSA kodulehelt
Kõik on oodatud julgelt ühendust võtma!

Maakondlikud nõustajad aitavad IT-õpet oma kodukandi lastele ja noortele kättesaadavamaks teha, äratada neis tehnoloogiahuvi ning toetavad ja innustavad kohalikke õpetajaid ja koolijuhte. Saadikutelt saab abi IT-õppega alustamisel, infopäevade ja ürituste korraldamisel, sobivate täienduskoolituste valimisel jmt.

ProgeTiigri saadik teeb tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega, tunneb hästi oma maakonna eluolu ja oskab toetada koole ja lasteaedu just seal, kus nad seda vajavad. Õpetajatel ja juhendajatel omakorda on kindlasti kergem nõu küsida nõustajalt, kes töötab nende kodukandis. 

ProgeTiigri saadikud abistavad järgmistes tegevustes:

  • IT tegevuskavade koostamisel koolides ja lasteaedades
  • IT tegevuste juurutamisel ja nendega alustamisel 
  • Seadmete taotlusvoorus osalemisel
  • Sobivate täiendõppe võimaluste leidmisel
  • Aktiivse võrgustiku loomisel ja tegutsemisel
  • Seminaride ja infopäevade läbiviimisel
  • Õpilasüritustel ja -võistlustel osalemisel ja korraldamisel

ProgeTiigri programmi saadikud_large.jpg

 ProgeTiigri programmi piirkondlikud nõustajad

ProgeTiigri programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia SA ja nõustamisteenuse pakkumist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet