Avatud on registreerimine HITSA koolitusprogrammi "Digivõti" pilootkoolitustele


Avaldaja:Madli Leikop19. August 2019

„Digivõti“ on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uus, õpetajatele mõeldud koolitusprogramm. Viiest koolitusest koosnev programm keskendub ainevaldkonna põhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel õppijate digipädevusi toetada.

„Digivõtmes“ on viis erinevat ainevaldkonna koolitust: lasteaia- ja klassiõpetajatele; eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele; matemaatikaõpetajatele; loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele; kunsti-, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse õpetajatele.

Kõik koolitused on veebipõhised ning lähtuvad õppijate digipädevuse mudelist. „Koolitustel läbitakse (ja omandatakse) viis põhilist digipädevust: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ehk oskus digivahenditega uusi asju luua, internetiturvalisus ja probleemilahendamise oskus. Kaks viimast on igasse koolitusse läbivalt kaasatud. Koolituse pikkus on kaheksa nädalat,“ selgitas HITSA projektijuht Triin Kaasik.

Programmi kohta loe lähemalt Koolielu artiklist siit

Registreerimine ja täpsem info koolituste kohta on siin

68983181_1176352542550445_1680379746669559808_n.png

Foto: Unsplash, Leone Venter

Samal teemal: