Digikiirendi programmist oli koolimeeskondadele distantsõppe ajal abi


Avaldaja:Madli Leikop14. Juuni 2020

11. juunil lõpetasid järjekordsed 16 kooli HITSA Digikiirendi programmi. Lõpuürituseks saadi kokku loomulikult veebis, nagu oli toimunud ka eelnevatel kuudel õppetöö ning Digikiirendi koolitused.

Kevadel 2020 osalesid Digikiirendi programmis 

 • Aruküla Põhikool
 • Hummuli Põhikool
 • Mikitamäe Kool
 • Mustvee Kool
 • Märjamaa Gümnaasium
 • Narva-Jõesuu Kool
 • Peipsi Gümnaasium
 • Pikavere Mõisakool
 • Riidaja Põhikool
 • Saue Gümnaasium
 • Sinimäe Põhikool
 • Tarbja Lasteaed-Algkool
 • Tsirguliina Kool
 • Vajangu Põhikool
 • Valgu Põhikool
 • Värska Gümnaasium 

Digikiirendis on oluline, et programmis osaleb kooli kogu meeskond. Koolitused lähtuvad konkreetse kooli vajadustest, suunavad koolimeeskonda kasutama digivahendeid igapäevases õppetöös ja toetavad koolijuhti uuenduste läbiviimisel. Kooli nõustab haridustehnoloog, kes aitab näha ja kasutusele võtta kooli tehnoloogilisi võimalusi. Lõpptulemusena suureneb õpetaja enesekindlus digivahendite kasutamisel ning see on hea baas, et alustada kooli keskse digiplaani loomist.

“Sel kevadel Digikiirendi programmis osalenud koolid plaanisid tulla õppusele, kuid sattusid lahingusse,” kirjeldas Digikiirendi programmi juht Kairi Burnaševa. “On hea meel, et koolijuhid nägid seda pigem positiivsena ning kinnitasid, et nende jaoks oli see suureks toeks, et koolimeeskond just distantsõppe ajal digioskusi arendavas programmis osales.”  

HITSA DigiKiirendi_huge.png

Lõpuüritusel kuulati huvitavaid ettekandeid, tunnustati tublisid Digikiirendis õppinuid, koolide esindajad andsid ülevaate läbiviidud projektidest ja rääkisid edasistest plaanidest. 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloog Ingrid Maadvere kutsus oma ettekandes kaasa mõtlema, mida võtta sügisesse kaasa lõppenud õppeaastast ja distantsõppe kogemusest. “Te sisenesite Digikiirendi programmi ja teie jaoks saabus kohe eksamipäev. Missugused küsimused on tekkinud pärast distantsõpet? Kõigepealt – kuidas muutus õpetaja roll? Missugune on hea veebitund? Hea distantsõpe? Meil ju ei ole ees standardeid, millega võrrelda,” tõi Maadvere näiteid. 

HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan tõi välja seitse olulisemat distantsõppe õppetundi, mis selgusid aruteludest koolijuhtidega. Need on: digivahendite (häda)vajadus lõi võimaluse õppimiseks ja muutusteks; haridustehnoloogi tugi on tähtis; õpetajate digipädevused paranesid oluliselt; õpilased said digivahendid, kuid see eeldas head koostööd kohalikul tasandil; palju erinevaid õpikeskkondi loob huvitavamaid võimalusi, aga vähem on siiski parem; ülioluline on kommunikatsioon ja süsteemne lähenemine; distantsõpe HEV-lastega eeldab paremat ettevalmistust. “Nüüd, kui õppeaasta on lõppenud, rääkige omavahel, mida ja kuidas te sügisel teha tahaksite. Ja ärge unustage HITSAt, me jätkame tegevust, saame teile abiks olla,” sõnas Heli Aru-Chabilan. 

Kiirpilk koolitusprogrammis tehtule ja vaade tulevikku

Ülevaate kõikide osalenud koolide arendusprogrammidest ning kokkuvõtted tehtust leiab siit: https://sites.google.com/view/dk2020kevad/avaleht

Aruküla Põhikooli meeskond tuli  Digikiirendi raames järeldusele, et uuel õppeaastal tuleb teha digipädevuste arendamise tegevuskava ja seda kogu õpetajaskonda kaasates ning IT-õppekava koostamise raames. Õpetajatelt kogutud arvamustest ilmnes, et uute oskuste omandamine Digikiirendis oli paljudele põnev ja digipisikuga nakatunute arv on tõusuteel. Kasvas valmisolek ja julgus rohkem digivõimalusi katsetada ja kasutusele võtta.

Hummuli Põhikool leidis, et Digikiirendi koolitus juhtus täpselt õigele hetkele - digioskusi oli kiiresti vaja täiustada ja õpitut ka kohe rakendada. Oli hea tunda, et koolitajate ja mentorite tugi ja nõuanded on igal hetkel käepärast. Koolituse poolt pakutud digilahenduste paljusus võimaldas teha kõigil oma aines sobivaid valikuid, arvestades ka laste võimekusega. Praeguseks kasutatakse hästi palju Google Drive´i keskkonda dokumentide, õppematerjalide ning küsitluste loomiseks ja GoogleMeeti suhtluseks. 

Mikitamäe Kooli kokkuvõte: Uus olukord nõudis kiiret kohanemist. Siinjuures olid suureks abiks koolipere tasakaalukus ja positiivne meel. Muutusime hetkega õppivaks organisatsiooniks. Lõime Facebooki õpetajate grupi, kus lahendasime kiirelt tekkinud argimuresid ning jagasime teadmisi ja nippe ühe või teise veebikeskkonna kasutamisel. Iganädalased infokoosolekud ja igapäevased haridustehnoloogilised nõustamised Zoomis andsid võimaluse rääkida õpetajatel oma muredest, rõõmudest, kitsaskohtadest, parimatest praktikatest ning aitasid ühtsustunnet hoida. Olukord pani õpetajad kiirendatud korras liituma erinevate e-keskkondadega ning paljud avastasid, et need pakuvad tõesti häid võimalusi. Alustasime Office 365 kasutamisega. Lõime seal suhtlusvõrgustiku, mida hakkame edaspidi rakendama peamise suhtluskanalina nii õpetajate kui õpilaste poolt ning lõimime Office 365 keskkonna erinevatesse õppeainetesse.

Saue Gümnaasium: Digikiirendi koolitustel osalemine meenutas osalejatele, kui erinevad me meeskonnas oma teadmistelt ja oskustelt oleme. Hetkekski ei tekkinud aga kahtlust meeskonna ühtsuses ja tahtmises üksteist toetada. Meeleolu hoidsid üleval nii kooliperele saadetud muusikaline tervitus, õpetajate kooli Instagrami konto üle võtmised, ühiselt loodud ja ette kantud luuletus kui õpetajate kodukontorite pildisein. Kui Digikiirendi koolitused lõppesid, siis algasid virtuaalsed õpetajatetoa kogunemised Zoomis. Igaüks andis oma panuse, kes loojana, kes kaasaelajana. Need tegevused liitsid meeskonda.

Sinimäe Põhikooli meeskond leidis, et neil oli distantsõppe alguses kaks suurt eelist – esiteks kasutasid nende õpetajad juba ennegi aktiivselt Viberi gruppe, teiseks olid nad parasjagu alustanud õppimist Digikiirendi programmis. “Meil oli algusest peale põhimõte, et me ei võta kasutusse palju uusi keskkondi, sest õpilastel on raske nendes orienteeruda. Vaikselt tuli keskkondi siiski juurde, oli õpetajaid, kes tundsid end mugavamalt Skype´i kasutades, Google Classroom ja Padlet olid samuti kasutuses. Õppeaasta lõpuks tundsime end erinevates keskkondades ja distantsõppes juba nii kindlalt, et julgesime ette võtta isegi projektinädala, mille raames tegime õpilastega GPS-kunsti,” võib lugeda Sinimäe Põhikooli kokkuvõttest.

Koolitus- ja nõustamisprogramm Digikiirendi algas augustis 2018. Pilootprojektis osales kuus kooli. 2020. aasta lõpuks on Digikiirendis hoogu juurde saanud ühtekokku 60 kooli üle Eesti.

Samal teemal: 

 

Haridus- ja Noorteamet