Koolielu I teemaveerandil „Digipädevus on koolis“ vahendame infot veebiseminaride kaudu


Avaldaja:Kristi Semidor21. September 2016

Esimesel teemaveerandil püüame lahti mõtestada digipädevusi, korraldame hulganisti veebiseminare ning kutsume õpetajaid osalema teemaveerandi väljakutses „Lõiming koolisiseselt“.

I veerandi väljakutse „Lõiming koolisiseselt“  
Igal veerandil viib HITSA koostöös Koolielu ainemoderaatoritega läbi ühe väljakutse. Esimesel veerandil kutsume õpetajaid kolleegidega koostööd tegema. Teisisõnu on tegu projektivõistlusega, kuhu ootame koolisiseste lõiminguprojektide kirjeldusi, näiteks võib kooli-siseselt läbi viia avatud tunde, ühiseid ainetunde või kolleegilt-kolleegile jagamist võimaldavaid kohtumisi. Pikendame tähtaega 14. novembrini 2016. Lisainfo.  

Vaatame tulevikku – Horizoni raport 
Kes meist ei tahaks teada, mis juhtub tulevikus? Eriti kui silmas pidada seda, et elame ajastul, kus muudatused on kiired ja igapäevased. Vaevalt jõuame millegagi harjuda, kui juba peame suunda muutma ning leidma uue tee. Teed aitab leida HITSA ja GAGi haridustehnoloog Ingrid Maadvere, kes viib Horizoni raportile toetudes läbi 3 veebiseminari, mida saab järele vaadata: Ülevaade Horizoni raportist; Horizoni raportist kõrgkoolidele„Horizoni raport üldhariduskoolidele“

Õpetajate päeva eksperiment 
Koolielu ainemoderaatorite eestvedamisel uurime töövarjuna kolleegide tunde. Kirjutame vaatlustulemustest õpetajate päeval. Artikkel.  

Veebiseminar õpetajakutse teemal 
Oktoobrikuus, kui kõikide tähelepanu on pööratud taas õpetaja ametiga seonduvale, teeb Astrid Sildnik Eesti Õpetajate Liidust veebiseminari "Mida peaksid õpetajad teadma õpetajakutsest ja selle taotlemisest", mis toimub teisipäeval, 18. oktoobril kella 16.00-17.00. Seminaril tulevad kõne alla teemad ja küsimused, mis on õpetajakutset tutvustavatel kohtumistel õpetajaid seni kõige rohkem huvitanud. Näiteks: Miks atesteerimine ära kaotati? Kas kõik peavad nüüd kutset taotlema? Mis asi on kutsestandard? Kuidas koostada e-portfooliot? Mida kutsetaotleja puhul hinnatakse?  Miks peab õpetaja ennast üha uuesti tõestama? Kas kutse omamine annab ka palgalisa? Salvestus

Digijutustuse loomise veebikursus lasteaednikele 
Oktoobrikuus ootame alushariduse õpetajaid alushariduse diginarritiivi veebikursusele "Lastega digijutustust looma!", mis toimub Koolielus kogukondade osas 10.-21. oktoobril. Kursus sobib õpetajatele, kes õpetavad 5-6-aastaste ja 6-7-aastaste rühmades. Kohti on 25 õpetajale. Lisainfo

Jätkub Koolielu töövahendite tutvustamine ning õpime piltide maailma tundma 
Teisipäeval, 4. oktoobril
kella 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Koolielu töövahendid“, kus Ingrid Maadvere tutvustab uusi ja põnevaid töövahendeid, mis Koolielu portaali lisatud on. Salvestus.         

Esmaspäeval, 31. oktoobril kell 19.00-20.00 toimub veebiseminar „Piltide otsimine, töötlemine ja avaldamine veebis“ – juhendajaks Ingrid Maadvere. Salvestus

Veebiseminar õppija digitaalsest arengumapist  
Esimese teemaveerandi lõpetab teisipäeval, 1. novembril 2016 kell 16.00-17.00 toimuv veebiseminar „Õppija digitaalne arengumapp kui personaalne õpikeskkond ja digipädevuste toetaja“. Karis Niisuke ja Helen Sulg Jõhvi Gümnaasiumist ootavad veebiseminarile kuulama-vaatama ennekõike just üldhariduskoolide õpetajaid, aga ka kõiki huvilisi, kes soovivad saada ülevaate e-portfoolio loomisest Google Sites vahendiga. Registreerumine

HITSA korraldab oktoobrikuus mitmeid erinevaid üritusi: 
6. oktoobril toimub seminar „Võrgustik võrgutab“

12. oktoobril kell 15.00-16.00 toimub Täiskasvanud Õppija Nädala raames digiõppepäev „Salasuhtlus ehk asjade internet“.  

15.-23. oktoobril toimub Code Week
ProgeTiigri projektijuht Mari-Liis Peets ja Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht Birgy Lorenz viivad esmaspäeval, 17. oktoobril kella 16.00-17.00 läbi veebiseminari „ProgeTiigri digitaalne kogumik“. Salvestus.   

26. oktoobril toimub Tallinna Reaalkoolis IKT konverents „Digitaalselt aktiivne kool“, kus HITSA kuulutab välja koolid, kes kõige aktiivsemalt digitaalseid võimalusi kasutavad. Vaata, kes on digitaalselt aktiivsed koolid

Head osalemist! 

Lisainfo: Kristi Semidor, HITSA projektijuht 
kristi.semidor@hitsa.ee; tel. 6 285 894 
Foto pärit Pixabayst

Haridus- ja Noorteamet