eTwinningu koolid üle Euroopa said taas kokku


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuni 2019

9.-11. maini toimus Dublinis eTwinningu teemakonverents eTwinningu koolidele. Eestit esindasid õpetajad Põlva Gümnaasiumist ja Luunja Keskkoolist. eTwinningu koole innustati teistele eeskujuks olema nii koostöö kui tehnoloogiakasutuse poolest.

Koolielu artiklist "Märgiga “eTwinningu kool” tunnustati Eestis kaheksat õppeasutust" saab lugeda, mis on eTwinningu kool ja kuidas seda tunnustust pälvida. 

Muljeid Dublini konverentsilt vahendavad Aimi Jõesalu ja Florika Kolbakova Põlva Gümnaasiumist ning Siret Soe ja Toomas Liivamägi Luunja Keskkoolist. 

Siret Soe: Osalesin konverentsi töötoas “Shared Leadership” ehk jagatud juhtimine. Hea mõtte sain kaasa: igaühel on juhtimisprotsessis oma roll, mitte juht ei delegeeri ülesandeid alluvatele.
Osalesin ka täiskasvanuhariduse töötoas. Sealt sain kaasa mõtte, et mitte kunagi ei ole hilja hakata õppima.

Konverentsilt tervikuna jäi kõlama see, et eTwinningu kool saab toimida vaid siis, kui kogu kool ja ka kogukond on kaasatud, mitte ainult õpetaja. Hea näite tõi üks kool, kus ajalootunnis käsitleti II Maailmasõja teemat ja eTwinningu kaudu otsiti endale projektipartnerid II Maailmasõjas osalenud riikide hulgast.

Koolidele, kes plaanivad kandideerida eTwinningu märgisele, ütleksin, et asi töötab ja toimib siis, kui terve kool on huvitatud ja innustunud tegutema eesmärgi nimel. Soovitan eestvedajatel aktiivselt tutvustada erinevaid võimalusi, mida eTwinning pakub, siis tekib huvi ka teistel kolleegidel.

Aimi Jõesalu, Florika Kolbakova: See asjalik  rahvusvaheline teemakonverents toimus 9.-11. mail Dublinis, suurejoonelise staadioni Aviva ruumides, kus kolme päeva jooksul innustati eTwinningu koole olema teistele eeskujuks. Ja nagu tavaks, oli igal osalejal võimalus luua kontakte teiste riikide eTwinningu koolidega.

Avatseremoonial esinesid Iirimaa Haridusministeeriumi vaneinspektor Seamus Knox ja Euroopa Komisjoni poliitik Cécile Le Clercq, kes rõhutasid eTwinningu koolide tähtsat ja eeskuju andvat rolli kõikidele õpetajatele just digipädevustes, -vahendites, -meetodites. Peaesineja oli Iirimaa parlamendisaadik Maureen O’Sullivan, kes rõhutas, et noored üle Euroopa saavad tänu eTwinningu projektidele tundma õppida teiste maade kultuure ja elu-olu, väärtushinnaguid jms. Paljud etwinningu projektid on põimitud ka Erasmus+ projektidega ja nii toimuvad ka reaalsed koostöökohtumised, kus noored õpivad ja tegutsevad koos. Nii õpitakse teisi paremini mõistma, saadakse aru üksteise väärtushinnangutest. 

Konverentsi töötubades pakutud teemad  olid huvitavad ja vajalikud. Kuulsime, kuidas eTwinningu koolid oleksid eeskujuks teistele koolidele oma riigis just kaasaval juhtimisel ja innovaatilisemal õpetamisel, tutvustaksid  toredaid projekte ja jagaksid oma parimaid praktikaid. eTwinningu projekte je tegemisi oleme ikka varasematel aastatel ka teistele tutvustanud küll Koolielus, Facebookis, kohalikes ajalehtedes, raadioski.

Teine töötuba, kus osalesime, vahendas meile, kuidas edukalt kaasata noori kooli tegevustesse, projektidesse; kuidas just noored oleksid entusiastlikud ja asjalikud muutuste elluviijad koolielus. Meie Põlva Gümnaasiumis neid just niimoodi tegutsemas näemegi. Selles töötoas oli huvitav kuulata teiste koolide noori kaasavatest ettevõtmistest, samas ka tutvustada meie gümnaasiumi õpilastest lähtuvat koolikorraldust ja -elu. 

Kolmandaks töötoaks valisime “Usaldus ja koostöö: edukas täiskasvanute õpetamine koolides”, mille viis väga huvitavalt ja professionaalselt läbi Iirimaa PDSTi ( õpetajate professionaalse arengu keskuse) juhatuse esimees Bernard MacHale. Kõlama jäi just usalduse tähtsus ja vajalikkus küll suhtlemisel, küll kaasaval juhtimisel.

Oleme tänulikud HITSAle ja oma gümnaasiumile selle hariva toreda võimaluse eest!
Elagu eTwinning, sest eTwinningu projektid  on arendavad ja tänuväärsed, ka digiajastut silmas pidades. Kõigile eTwinningu kooliks saada soovijatele soovitame: pange koolis kokku tegus meeskond eTwinningut viljelevatest õpetajatest ja veel toredam, kui juhtkond ka eTwinningut toetab.

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: