Digipööre

 • Järgmised 17 koolimeeskonda alustasid DigiKiirendi programmi

  Järgmised 17 koolimeeskonda alustasid DigiKiirendi programmi

  27. Veebruar 2019
  26. veebruaril alustasid järjekordsed kuus koolimeeskonda HITSA DigiKiirendi programmis oma digioskuste lihvimist. Sõmeru Põhikoolis toimunud avaüritus tõi üheks inspireerivaks päevaks kokku kõik Lääne-Virumaa digikiirendajad.
 • Heli Aru-Chabilan. Õppimine koolis aastal 2035

  Heli Aru-Chabilan. Õppimine koolis aastal 2035

  25. Veebruar 2019
  23 aastat tagasi sai alguse Tiigrihüppe programm. Algatusest, mille eesmärk oli toimetada koolidesse arvutid ja ühendada koolid internetiga, on tänaseks kasvanud välja midagi sootuks enamat. Sellest tekkis eestlaste usk endasse kui rahvasse, kes julgeb käia uutel radadel, luua uusi lahendusi.
 • Ka pastapliiats oli kunagi tehnoloogiaime

  Ka pastapliiats oli kunagi tehnoloogiaime

  22. Veebruar 2019
  Neljapäeval, 21. veebruaril toimus HITSA esimese “Hariduse tehnoloogiakompassi” esitlus. Vestlusringis arutleti, kas peaksime üldse rääkima tehnoloogia kasutamisest õppetöös kui millestki erilisest ja teistsugusest.
 • Raport: tehnoloogiline innovatsioon peaks koolidesse jõudma kiiremini

  Raport: tehnoloogiline innovatsioon peaks koolidesse jõudma kiiremini

  21. Veebruar 2019
  Hariduse Infotehnoloogia SA esitles Eesti esimest haridusele mõeldud tehnoloogiaraportit. Koostöös ülikoolide ekspertidega valminud “Hariduse tehnoloogiakompass” hakkab nüüdsest ilmuma igal aastal ja selle leiab veebist aadressilt kompass.hitsa.ee.
 • HITSA õppematerjalid on haridusasutustele toeks õpilaste isikuandmete töötlemisel

  HITSA õppematerjalid on haridusasutustele toeks õpilaste isikuandmete töötlemisel

  19. Veebruar 2019
  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses on valminud praktilised õppematerjalid 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise kohta meie haridusasutustes.
 • E-kogud mitmekesistavad ainetunde ning muudavad õppimise ja õpetamise paindlikumaks 

  E-kogud mitmekesistavad ainetunde ning muudavad õppimise ja õpetamise paindlikumaks 

  14. Veebruar 2019
  Innovel on valminud uudsed e-kogud, mis on mõeldud kasutamiseks kõikidele üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Nende kogude eesmärk on arendada e-hindamist ja soodustada kujundava hindamise kasutuselevõttu.
 • 21. veebruaril ilmub "Hariduse tehnoloogiakompass"

  21. veebruaril ilmub "Hariduse tehnoloogiakompass"

  14. Veebruar 2019
  21. veebruaril esitleb HITSA Eesti esimest haridusele suunatud tehnoloogiaülevaadet "Hariduse tehnoloogiakompass".
 •  

  Üleeuroopalise laste internetikasutuse uuringu EU Kids Online Eesti 2018 tulemustest

  11. Veebruar 2019
  Mõned päevad tagasi, 5. veebruaril tähistati üle maailma turvalise interneti päeva. Eestis tutvustati konverentsil „Digilaps, kus tõttad sa?“ üleeuroopalise laste internetikasutuse uuringu EU Kids Online Eesti tulemusi.
 • Ühistegevus loob ühistunde

  Ühistegevus loob ühistunde

  07. Veebruar 2019
  Kullamaa Keskkool on väike kool 124 õpilase ja 25 õpetajaga. „HITSA “DigiKiirendi“ pilootprogrammis osalesime praktiliselt kogu pedagoogilise kollektiiviga. See motiveeris asju koos tegema, üksteist juhendama ja aitama,“ sõnas direktor Meelis Välis.
 • Eesti lapsed tunnevad end internetis enesekindlalt

  Eesti lapsed tunnevad end internetis enesekindlalt

  04. Veebruar 2019
  Teisipäeval, 5. veebruaril esitlevad Tartu Ülikooli teadlased Tallinnas Nordic Hotel Forumis üleeuroopalise laste internetikasutuse uuringu EU Kids Online Eesti tulemusi. Konverentsiga „Digilaps, kus tõttad sa?“ tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva.