Digipööre

 • Sügisest jõuab gümnaasiumi informaatika ainekava koolidesse

  Sügisest jõuab gümnaasiumi informaatika ainekava koolidesse

  24. August 2019
  Uues informaatika õppekavas on viis valikkursust. Ootame koole, kes on huvitatud sügisest uusi valikkursusi pakkuma!
 • Avatud on registreerimine HITSA koolitusprogrammi "Digivõti" pilootkoolitustele

  Avatud on registreerimine HITSA koolitusprogrammi "Digivõti" pilootkoolitustele

  19. August 2019
  „Digivõti“ on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uus, õpetajatele mõeldud koolitusprogramm. Viiest koolitusest koosnev programm keskendub ainevaldkonna põhistele digioskustele, mis aitavad õpetajatel õppijate digipädevusi toetada.
 • Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevad koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele

  Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevad koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele

  17. August 2019
  Aastaks 2022. saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolide IT-taristud renoveeritud. Koolide sisevõrkude uuele tasemele viimist toetatakse 8,27 miljoni euro eest.
 • Digi ABC minu koolis

  Digi ABC minu koolis

  02. August 2019
  Avatud on registreerimine HITSA koolitusele "Digi ABC minu koolis". Koolitus on mõeldud koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks.
 • Huvitaja. Väikelapsed ja ekraanimeedia

  Huvitaja. Väikelapsed ja ekraanimeedia

  23. Juuli 2019
  Vikerraadio saates "Huvitaja" arutleti, kas ja kui palju võivad väikelapsed ekraanimeediat kasutada. Saade on järelkuulatav Vikerraadio kodulehelt.
 • Innove toel saab arendada nutikat õppevara

  Innove toel saab arendada nutikat õppevara

  01. Juuli 2019
  Kuni 28. oktoobrini on avatud taotlusvoor digitaalse õppevara arendamiseks ja haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemiseks. Digiõppevara loomist toetatakse 1 miljoni euroga. Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 • HITSA uus koolitusprogramm õpetajatele „Digivõti“ alustab sügisel

  HITSA uus koolitusprogramm õpetajatele „Digivõti“ alustab sügisel

  25. Juuni 2019
  Mis on „Digivõti“? Mis muud kui võti digimaailma: võti = valdkond, õppija, tulevikuoskused, infotehnoloogia. „Digivõti“ on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse uus, õpetajatele mõeldud koolitusprogramm, mille piloteerimine algab sügisel ning kus praegu antakse koolituskavale viimast lihvi.
 • Rahvusraamatukogu lugejate päringutele hakkab vastama vestlusrobot

  Rahvusraamatukogu lugejate päringutele hakkab vastama vestlusrobot

  20. Juuni 2019
  Aastas saab Eesti Rahvusraamatukogu ligikaudu 14 000 e-kirja mitmesuguste küsimustega, mis tihti korduvad. Infopäringutele vastamise tõhustamiseks on plaanis lugejatega suhtlema panna hoopis vestlusrobot.
 • Uued võimalused informaatikaõpetaja õppes

  Uued võimalused informaatikaõpetaja õppes

  17. Juuni 2019
  Suve algus on valikute tegemise aeg – kes valib sihtkohta puhkuseks, kes kooli edasiõppimiseks. Kõrgkoolid pakuvad bakalaureuse- ja magistriõppes ka täiesti uusi erialasid, mille õppekavad on sündinud reaalsest vajadusest: tööd on, aga spetsialiste napib.
 • Startisid ProgeTiigri saadikud

  Startisid ProgeTiigri saadikud

  14. Juuni 2019
  Et kõigil õpilastel olenemata elukohast oleks võimalus oma kodukandis IT-õpet saada, alustasid 2019. aasta kevadel Eesti maakondades tööd HITSA ProgeTiigri programmi piirkondlikud nõustajad.