Digipööre

 • Koolidesse tehno-restart!

  Koolidesse tehno-restart!

  07. Märts 2019
  Heli Aru-Chabilan vastas Äripäeva küsimusele, miks tehnoloogiauuendused Eesti koolidesse kiiremini ei jõua. "Ma arvan, et Eesti õpetaja tehnoloogia kasutusoskuse teel on kõige suurem takistus mõtteviis. Liiga palju kardetakse eksida," sõnas Aru-Chabilan.
 • Tartu Ülikool kingib rahvusülikooli 100. sünniaastal Eestile 100 loengut

  Tartu Ülikool kingib rahvusülikooli 100. sünniaastal Eestile 100 loengut

  06. Märts 2019
  Rahvusülikooli 100. sünnipäeva puhul peavad Tartu Ülikooli teadlased, õppejõud ja kraadiõppurid 2019. aasta jooksul Eesti koolides sada loengut. Loengusarja eesmärk on pakkuda õpilastele võimalust saada osa Tartu Ülikooli teadus- ja õppetööst.
 • Kuidas koolis demokraatiast rääkida?

  Kuidas koolis demokraatiast rääkida?

  05. Märts 2019
  28. märtsil kell 19 toimub eTwinningu veebiseminar „Kuidas koolis demokraatiast rääkida?“. Veebiseminari juhib Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Madli-Maria Naulainen.
 • Üleriigilise meemikonkursi “Rõõmud või mured digimaailmas” tulemused on selgunud

  Üleriigilise meemikonkursi “Rõõmud või mured digimaailmas” tulemused on selgunud

  01. Märts 2019
  Meemikonkursi “Rõõmud või mured digimaailmas” korraldasid projekt "Targalt internetis", Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Kaitseministeerium, Pärnu Rääma Põhikool, Pelgulinna Gümnaasium, Eesti Informaatikaõpetajate Selts ja Kunstihariduse Ühing. Tulemused nüüd teada!
 • Järgmised 17 koolimeeskonda alustasid DigiKiirendi programmi

  Järgmised 17 koolimeeskonda alustasid DigiKiirendi programmi

  27. Veebruar 2019
  26. veebruaril alustasid järjekordsed kuus koolimeeskonda HITSA DigiKiirendi programmis oma digioskuste lihvimist. Sõmeru Põhikoolis toimunud avaüritus tõi üheks inspireerivaks päevaks kokku kõik Lääne-Virumaa digikiirendajad.
 • Heli Aru-Chabilan. Õppimine koolis aastal 2035

  Heli Aru-Chabilan. Õppimine koolis aastal 2035

  25. Veebruar 2019
  23 aastat tagasi sai alguse Tiigrihüppe programm. Algatusest, mille eesmärk oli toimetada koolidesse arvutid ja ühendada koolid internetiga, on tänaseks kasvanud välja midagi sootuks enamat. Sellest tekkis eestlaste usk endasse kui rahvasse, kes julgeb käia uutel radadel, luua uusi lahendusi.
 • Ka pastapliiats oli kunagi tehnoloogiaime

  Ka pastapliiats oli kunagi tehnoloogiaime

  22. Veebruar 2019
  Neljapäeval, 21. veebruaril toimus HITSA esimese “Hariduse tehnoloogiakompassi” esitlus. Vestlusringis arutleti, kas peaksime üldse rääkima tehnoloogia kasutamisest õppetöös kui millestki erilisest ja teistsugusest.
 • Raport: tehnoloogiline innovatsioon peaks koolidesse jõudma kiiremini

  Raport: tehnoloogiline innovatsioon peaks koolidesse jõudma kiiremini

  21. Veebruar 2019
  Hariduse Infotehnoloogia SA esitles Eesti esimest haridusele mõeldud tehnoloogiaraportit. Koostöös ülikoolide ekspertidega valminud “Hariduse tehnoloogiakompass” hakkab nüüdsest ilmuma igal aastal ja selle leiab veebist aadressilt kompass.hitsa.ee.
 • HITSA õppematerjalid on haridusasutustele toeks õpilaste isikuandmete töötlemisel

  HITSA õppematerjalid on haridusasutustele toeks õpilaste isikuandmete töötlemisel

  19. Veebruar 2019
  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses on valminud praktilised õppematerjalid 25. mail 2018 jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamise kohta meie haridusasutustes.
 • E-kogud mitmekesistavad ainetunde ning muudavad õppimise ja õpetamise paindlikumaks 

  E-kogud mitmekesistavad ainetunde ning muudavad õppimise ja õpetamise paindlikumaks 

  14. Veebruar 2019
  Innovel on valminud uudsed e-kogud, mis on mõeldud kasutamiseks kõikidele üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Nende kogude eesmärk on arendada e-hindamist ja soodustada kujundava hindamise kasutuselevõttu.